Cafés Almelo stellen zwarte lijst op

Een klap in je gezicht als je een opmerking maakt die niet bevalt. Mensen die in elkaar worden geschopt. Beste vrienden die elkaar te lijf gaan als ze te veel hebben gedronken ....

Hoe vriendelijk de markt en het winkelend publiek in de Grotestraat in Almelo ook ogen, in deze provinciestad vinden genoeg relletjes plaats om de horeca-ondernemers tot wanhoop te drijven. Zij hebben nu het idee opgevat een gezamenlijke zwarte lijst op te stellen. Plegers van geweldsmisdrijven worden in dat geval geweerd uit het totale Almelose uitgaansleven.

M. Bout is eigenaar van De Stadsherberg in Almelo, op de hoek van Kerkstraat en Grotestraat. Hij is een van de initiatiefnemers van de zwarte lijst en heeft voor ogen hoe dat in de praktijk zou kunnen werken. 'Een zwarte lijst kan mensen uit de buurt houden. Je zou een foto kunnen maken van vervelende personen en ze zo een volgende keer weren. Wij ondernemers zijn de ellende zat. Er moet iets gebeuren.'

Daphne Eggerding vraagt zich af of een zwarte lijst wel haalbaar is. Zij staat achter de bar in café De Stam aan de Grotestraat. 'Ik ben in principe wel voor, maar hoe moet ik nou aan een gezicht zien wie er wel of niet in mag?'

Hoe ver mag je gaan om criminaliteit in het horecawezen te bestrijden? R. Schreijnders van de Registratiekamer wijst op de grote zorgvuldigheid die vereist is bij het opstellen van een zwarte lijst. 'Het moet wel heel noodzakelijk zijn, wil je een zwarte lijst maken. Mensen die op de lijst staan, moeten dat weten, zodat ze kunnen reclameren. Dat soort dingen wordt vaak vergeten.'

Ook noemt Schreijnders een mogelijk negatief gevolg van een zwarte lijst. 'Iemand maakt ruzie. Een tweede persoon reageert daarop en alleen de tweede wordt gepakt, omdat de daad van de eerste niet gezien is. Als je het doet, moet het met uiterste zorgvuldigheid gebeuren.'

J. Camphuis van de politie Twente zegt dat een ondernemer vrij is om personen te weren die hij niet in zijn zaak wil hebben. Hij denkt aan een ontzeggingslijst voor een bepaald café of een lokaal verbod. 'Een gezamenlijke zwarte lijst gaat echter een stap verder. Als het zover is, moeten politie en justitie bepalen of dat in verband met de privacy toelaatbaar is.'

Zwarte lijsten komen volgens eigenaar R. de Jong van De Stam vaker voor. 'Alleen weet bijna niemand daar iets van. Ik vind niet dat deze maatregel te ver gaat. Of het helpt is een tweede.'

Zwarte lijsten in het horecawezen zijn niet uniek. In Eindhoven kwamen cafes op een zwarte lijst als ze rond carnaval niet voldeden aan de veiligheidseisen. In plaatsen als Zutphen en Veenendaal bestaan bij individuele horeca-ondernemers lijsten met ontzeggingen voor vervelende personen.

Het plan in Almelo gaat echter verder, omdat daar sprake is van een centrale registratie van geweldplegers, die toegankelijk is voor alle horeca-ondernemers.

Meer over