Bush

Het Witte Huis ontkent op de hoogte te zijn geweest van de aanval op Yassin. Die verklaring is echter volkomen ongeloofwaardig en vooral laf....

Nog maar een paar maanden terug deed Isranamelijk een eerste poging. Toen ontkwam de sjeik op het nippertje. CNN deed uitgebreid verslag. Als de regering Bush niet achter deze aanval had gestaan, was Sharon in niet mis te verstane woorden te kennen gegeven dat dit niet kon. Het simpele feit dat Sharon gisteren een tweede poging ondernam, maakt overduidelijk dat het Witte Huis hier geen enkel bezwaar tegen had.

Dat kan trouwens ook niemand verbazen, daar de huidige machthebbers in Washington zelf al meerdere keren zijn overgegaan tot het uitschakelen van hun vijanden buiten alle (internationale) rechtsregels om. De reactie op de moord op Yassin is dan ook een schoolvoorbeeld van een fenomeen dat in de internationale politiek steeds belangrijker wordt: deniability. En hoewel deze aanpak de VS strikt juridisch dan vrij mag pleiten, in morele zin zijn de VS wel degelijk medeverantwoordelijk voor de moord op Yassin. Een feit dat, gezien de dreigementenvan Hamas aan het adres van het Witte Huis, ook de Palestijnen niet is ontgaan.

Meer over