Bush schept ministerie tegen terreur

Onder zware druk van het Congres heeft president Bush besloten om een nieuw ministerie op te richten dat de coördinatie krijgt over de binnenlandse veiligheid en het anti-terreurbeleid....

Het ministerie voor de Binnenlandse Veiligheid krijgt de leiding over een groot aantal diensten die nu afzonderlijk opereren, zoals de geheime dienst, de immigratiedienst, de kustwacht, de douane en de grenspolitie. Verder zullen ook een aantal ministeries taken aan het nieuwe departement moeten afstaan.

De eerste reacties vanuit het Congres waren positief. Congresleden hadden er al lang op aangedrongen om Tom Ridge, die kort na de aanslagen tot adviseur voor de binnenlandse veiligheid werd benoemd, veel meer bevoegdheden te geven.

De FBI en de CIA komen niet onder het nieuwe ministerie te vallen, maar het departement van Ridge gaat wel een centrale rol spelen bij het analyseren van inlichtingen over terrorisme. Daarmee wil de regering kennelijk voorkomen dat informatie verloren gaat door gebrek aan samenwerking tussen de diensten, zoals voor de elfde september het geval was.

Het ministerie krijgt ook de coördinatie over de bewaking van de grenzen en veiligheidsmaatregelen tegen aanslagen met biologische, chemische en nucleaire wapens.

FBI-directeur Robert Mueller drong er gisteren bij de Senaat op aan meer geld uit te trekken voor de FBI, zodat hij meer agenten kan aantrekken. Mueller kwam af en toe flink onder vuur te liggen van de senatoren. De senaatscommissie had vooral kritiek op het falen van de FBI-leiding bij het onderzoek naar Zacarias Moussaoui, een vermeende collega van de kapers, die drie weken voor de aanslagen werd gearresteerd na een tip van een vliegschool in Minnesota.

Senatoren hadden ook kritiek op het feit dat de FBI zulke slechte computersoftware heeft dat het nog niet eens mogelijk blijkt op meer dan één trefwoord te zoeken in het electronische archief van de FBI. 'Mijn zoontje van zeven heeft nog een betere computer', schamperde senator Schumer uit New York.

Vlak na Mueller kwam een FBI-agente uit Minnesota aan het woord, die de FBI-chef er onlangs openlijk van betichtte dat hij niet eerlijk was in zijn uitlatingen tegenover het Congres over hoeveel de FBI voor de aanslagen wist. Zij wees erop dat zij al eerder had geklaagd dat de FBI-leiding het onderzoek naar Zacarias Moussaoui had belemmerd.

Volgens Coleen Rowley had het FBI-bureau in Minnesota het hoofdkwartier gevraagd of ze een huiszoekingsbevel tegen Moussaoui mocht aanvragen, maar had de FBI-leiding dat afgewezen. Achteraf bleek dat Moussaoui de telefoonnummers had van verscheidene figuren die bij de samenzwering betrokken waren.

Rowley klaagde dat de FBI wordt geplaagd door teveel bureaucratie en te weinig initiatief. Volgens haar heerst er een sfeer binnen de FBI die de medewerkers ontmoedigt om kritische geluiden te laten horen.

De FBI-chef gaf toe dat zijn dienst fouten had gemaakt bij het onderzoek naar mogelijke terreuraanslagen. Hij beloofde dat hij er alles aan zou doen de cultuur binnen de FBI te veranderen.

Meer over