Bush botst met Congres over folteren

President Bush eist dat het Amerikaanse Congres instemt met harde verhoortechnieken voor terreurverdachten. Bush herhaalde gisteren dat hij bepalingen in de Conventie van Genève te vaag vindt....

Van onze correspondent Jan Tromp

Twee gebeurtenissen beheersten gisteren het emotionele debat in de Amerikaanse politiek over de vraag waar de grens ligt tussen mensenrechten en terrorismebestrijding. Zeer opmerkelijk was dat oud-minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell zich in de discussie mengde. ‘De wereld begint te twijfelen aan de morele basis van onze strijd tegen het terrorisme’, schreef hij in een brief aan de Republikeinse senator John McCain. Deze werpt zich, niet voor de eerste keer, op als de voornaamste tegenstander van de president.

Powell schreef dat de regering de Geneefse conventies niet moet ‘herdefiniëren’. ‘Het zou onze troepen in gevaar brengen.’ Hij sluit hier aan bij een voorname overweging van de Republikeinse dissidenten: als Amerika zegt dat het terreurverdachten hard mag ondervragen, kan men wachten op de dag waarop gevangen Amerikanen zullen worden mishandeld.

Het argument is door medestanders van de president als onzin bestempeld. John Cornyn, Republikeins senator uit Texas, zei gisteren dat Al Qa’ida geen soldaten in hechtenis houdt: ‘Degenen die ze gevangen nemen, onthoofden ze.’

De tweede opmerkelijke gebeurtenis was dat president Bush in eigen persoon naar het Capitool ging om steun af te dwingen van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Het feit dat iedereen kon zien dat de president zijn partijgenoten in het Congres opzocht, voegde een element van prestige toe aan de al gecompliceerde kwestie.

Bush zei na afloop dat hij zijn partijgenoten eraan had herinnerd ‘dat het de belangrijkste taak van een regering is het vaderland te beschermen’. Om terroristische aanvallen te verijdelen, ‘moeten we in staat zijn mensen te ondervragen’.

De president zei vorige week dat de CIA ‘andere procedures’ heeft gebruikt om een Al Qa‘ida-strijder aan het praten te krijgen. Bush noemt het CIA-programma ‘essentieel’ voor ‘s lands veiligheid. ‘De president zal niet iets aanvaarden dat het programma dichtklapt’, verklaarde Bush’ Tony Snow.

Drie Republikeinse senatoren (McCain, Warner en Graham) willen dat Bush zich gewoon aan de Geneefse conventies houdt, waarin een verbod geldt voor ‘wrede’ en ‘vernederende’ behandeling.

Nog een ander twistpunt werd op scherp gezet. Bush wil dat bij de berechting van terreurverdachten gevoelig bewijsmateriaal kan worden achtergehouden. Een senaatscommissie wees dit verlangen gisteren aan het eind van de dag af.

Meer over