Burger kan klagen over bejegening door justitie

Burgers die menen niet correct te zijn behandeld door rechters, officieren van justitie en ander juridisch personeel, kunnen officieel een klacht indienen....

De nieuwe regelingen hebben nadrukkelijk geen betrekking op juridisch inhoudelijke klachten. Daar zijn andere wegen voor, zoals het hoger beroep.

'Het gaat om klachten over het gedrag van medewerkers van justitie, over een brief waarop niet wordt gereageerd, of een zaak die te lang blijft slepen', zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

De nieuwe regelingen worden uitgelegd in publieksfolders. Daarin staat vermeld op welke klachten de regeling van toepassing is en welke procedure moet worden gevolgd.

Klachten moeten binnen zes maanden na het voorval schriftelijk worden ingediend, met vermelding van naam, adres en telefoonnummer en voorzien van een handtekening. De klacht wordt intern afgehandeld. Bij de rechtbank door het gerechtsbestuur, of een klachtenadviescommissie en bij het OM door de hoofdofficier of advocaat-generaal van het betrokken parket.

De persoon waarover wordt geklaagd wordt op de hoogte gebracht, maar is niet betrokken bij afhandeling van de klacht, meldt de folder nadrukkelijk.

Meer over