Burger gaat strenger beleid ook merken in portemonnee

Volgens de onderhandelaars heeft Nederland op te grote voet geleefd en moet het zich opofferingen getroosten. Dat betekent een strak regime op veel terreinen....

Al voor het kabinet-Balkenende op de trappen van het bordes bij de koningin staat, stelt het stevige bezuinigingen in het vooruitzicht en zelfs een directe lastenverzwaring voor de burgers.

'Er is op te grote voet geleefd en te laat onderkend hoezeer de economie overspannen was', schrijft informateur Donner in het voorlopige resultaat van de onderhandelingen tussen Balkenende, Zalm en Herben. Opofferingen zijn nodig om in 2006 een begrotingsoverschot van 1 procent te bereiken, nodig om in 25 jaar de staatsschuld te kunnen aflossen.

Volgens Donner zijn de belangrijkste maatregelen gericht op het herstellen van vertrouwen tussen de samenleving en de politiek. Dat moet vooral gebeuren in de veiligheid, zorg, onderwijs en integratie van minderheden.

'De criminaliteit dient in de komende kabinetsperiode te dalen', staat in het document. Gezag en creativiteit van de politie moeten stijgen. De politie moet vooral doelmatiger worden ingezet. Een algemene identificatieplicht moet worden ingevoerd, de controlebevoegdheden van de politie kunnen uitgebreid. Verplichte ontwenning van criminele verslaafden is gewenst. De overheidsbemoeienis bij het testen van xtc-pillen moet stoppen.

De zorg in Nederland schiet tekort, staat ook in het stuk. Oorzaak is niet de inzet van mensen, maar de wijze van organiseren. Daarom moet een ander zorgstelsel worden ingevoerd. In 2005 komt de verplichte basisverzekering voor iedereen tot stand. Er komt een nominale (vaste) premie met fiscale compensatie voor lagere inkomens. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

Regelzucht heeft het onderwijs geen goed gedaan en moet daarom worden ingetoomd, meldt Donner conform de mening die Paars ook al uitdroeg. Het verplichte karakter van het studiehuis, de basisvorming en de klassenverkleining wordt afgeschaft.

Het integratie- en aanpassingsvermogen van de samenleving wordt op de proef gesteld doordat 18 procent van de bevolking in Nederland een niet-Nederlandse achtergrond heeft, schrijft Donner. Dit kabinet gaat daarom een streng toelatingsbeleid voeren. Asielzoekers zonder documenten worden niet toegelaten tot de procedure. Tegen illegalen wordt hard opgetreden. Nieuwkomers moeten verplicht een inburgeringscursus volgen en een afsluitend examen afleggen. Reeds in Nederland gevestigde allochtonen die een uitkering hebben en niet voldoende Nederlands spreken, moeten ook aan zo'n cursus deelnemen. Het halen van een partner uit het buitenland wordt alleen mogelijk voor mensen die minimaal 21 jaar oud zijn en 130 procent van het minimuminkomen verdienen.

Er is werk genoeg in Nederland, vinden CDA, VVD en LPF. Daarom kan iedereen met een uitkering tot zijn 65ste verplicht worden te solliciteren. Wie na zijn 65ste nog wil werken, krijgt daar ook meer mogelijkheden voor.

Regelzucht in de ruimtelijke ordening moet ook zoveel mogelijk tegengegaan worden, vinden de partijen. Het platteland gaat niet op slot, gemeenten mogen weer woningen bouwen voor de eigen bevolkingsaanwas. Op het milieubeleid hoeft Nederland geen gidsland meer te zijn, maar het moet een betrouwbaar stelsel van uitvoerbare afspraken scheppen. Over een kilometerheffing wordt vier jaar niet gesproken, beloven de onderhandelaars. Dat de files worden opgelost, beloven zij niet. Wel dat er meer wegen komen en wellicht betaalstroken.

Meer over