Burgemeester

M ET meer dan gewone belangstelling las ik het bericht over de bestuurscrisis in Middelburg...

VVD-burgemeester L. Spahr van der Hoek ligt overhoop met zijn ambtenaren. De sfeer op het gemeentehuis is om te snijden. Het ziekteverzuim is hoog. Vakbondsbestuurder Jacobs beschuldigt de burgemeester zelfs van seksuele intimidatie.

Hoewel ik over de kwestie niet méér weet dan die paar alinea's, heb ik er al een zeer uitgesproken mening over: het is allemaal de schuld van die burgemeester.

Ik durf dat te beweren in mijn hoedanigheid als inwoner van Zaanstad. Twee jaar geleden hadden ook wij zo'n crisis. Burgemeester Bruinsma-Kleijwegt lag overhoop met haar ambtenaren. De sfeer op het gemeentehuis was om te snijden, het ziekteverzuim hoog. In de kranten werd Bruinsma afgeschilderd als een kortaangebonden juffrouw Ooievaar, het ambtenarenkorps als een horde machtshongerige jakhalzen.

Wij, inwoners, waren het slachtoffer. Met de stad ging het beroerd. Terwijl plaatsen als Tilburg en Haarlem floreerden, stagneerde bij ons de boel. Het imago van de Zaanstreek liep averij op. In deze periode ook raakte de 'Zaanse methode' in zwang, een techniek waarbij de politie verdachten psychisch martelt door de wanden van de verhoorkamer vol te hangen met foto's van het slachtoffer, van zijn of haar kinderen en van Boudewijn Büch.

Wie had schuld aan de crisis? Beide partijen, dachten we. Waar rook is, tenslotte. Geen koe zo bont. Waar twee vechten.

Bruinsma-Kleijwegt stapte op en werd opgevolgd door Ruud Vreeman. Van enig conflict is sindsdien niets meer vernomen. De bloeddorstige afdelingshoofden lijken te zijn opgelost als vampieren in de augustuszon. De ambtenaren bewegen zich fluitend en neuriënd door het stadhuis.

De gemeente bloeit als nooit tevoren. Er verrees een nieuw theater, en ook verder is Zaanstad een walhalla geworden van cultuur, horeca, winkelen, wonen en werken. Burgemeester Vreeman wordt op handen gedragen, zonder dat 't hem naar de bol is gestegen. Laatst zat ik met hem in een forum, en het was meteen jij en jou. (Dat wil zeggen, ik zei 'u' tegen hem, hij 'jij' tegen mij.)

Die crisis, moet ik nu dus concluderen, was geheel en al de schuld van Bruinsma.

En pas achteraf besef ik dat we dat metéén al hadden kunnen weten. Want welke bestuurlijke portefeuilles heeft de burgemeester van een grote gemeente? Geen enkele. De zes wethouders maken het beleid. De burgemeester heeft maar twee taken: als een moederkloek zorgen dat de onderlinge werksfeer goed blijft, en naar buiten het imago van de gemeente op peil houden.

Met beide is het toen in Zaanstad en nu in Middelburg misgelopen, en dat betekent - alle ambtelijke etterbuilen op de afdeling Openbare Werken ten spijt - dat de burgemeester op alle haar/hem toevertrouwde fronten heeft gefaald.

L. Spahr van der Hoek moet weg.

Rob Vreeken

Meer over