'Burgemeesterscommissie is geen reddingsboei voor witte illegalen'

Met de collega's in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zal de Haagse burgemeester WIM DEETMAN staatssecretaris Cohen van Justitie informeren over witte illegalen....

WITTE illegalen die een verblijfsvergunning willen, moeten hun hoop niet vestigen op de burgemeesters van de vier grote steden. 'Dat is misplaatst', vindt burgemeester W. Deetman van Den Haag. 'Ik vind het mijn verantwoordelijkheid om te zeggen dat de vlag absoluut niet uit kan. Met de instelling van de commissie van burgemeesters is de wet niet opgerekt.'

Afgelopen weekeinde stemde Deetman in met het voorstel om met zijn collega's in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht staatssecretaris Cohen van Justitie van achtergrondinformatie te voorzien over witte illegalen die het land dreigen te worden uitgezet. 'Maar wij zijn geen adviesorgaan in de zin van de wet. Daar was aanvankelijk enige onhelderheid over. Als mij was gevraagd om bindende adviezen te geven, dan zou ik niet op het verzoek zijn ingegaan.'

De Haagse burgemeester vindt dat de commissie vooral feitelijke informatie over een witte illegaal moet verschaffen. 'En dan zeg ik expliciet dat wij dat alleen zullen doen op verzoek van de staatssecretaris, op het moment dat hij gebruik wil maken van zijn bevoegdheid om over een individueel verzoek te oordelen als de hele procedure is doorlopen en uitzetting dreigt. Wij gaan niet op eigen initiatief kijken naar de dossiers van de groep in de Agneskerk. Cohen heeft voor die mensen zijn discretionaire bevoegdheid (voor het vormen van een eigen oordeel, red.) al gebruikt. '

Deetman kan niet zeggen wat voor soort informatie de burgemeesters nog kunnen toevoegen aan de dossiers die de staatssecretaris in zo'n geval al onder ogen krijgt. Daar staat al in of iemand Nederlands spreekt, vrouw en kinderen heeft laten overkomen, kaderlid is van de FNV of een Nederlandse vriendin heeft.

'Iedereen wil nu meteen weten waar wij naar zullen kijken, maar we zijn als burgemeesters nog helemaal niet bij elkaar geweest. Ik geef ook liever geen concrete voorbeelden, zoals het spreken van de Nederlandse taal of zo. Mensen gaan daar veel te snel rechten aan ontlenen.'

Deetman heeft het wel over inburgering, maar hij zegt niet wat hij daaronder verstaat. 'Ik denk dat wij als burgemeesters mogelijk net iets meer te weten kunnen komen over de positie van iemand in een lokale gemeenschap, of zelfs in de straat waar hij woont. Wij zien of horen namelijk weleens wat. Dat kan dan bij het oordeel van de staatssecretaris een rol spelen. Maar ik zeg nogmaals: de marges zijn klein.'

Deetman vindt de instelling van de commissie van burgemeesters geen foefje, nu witte illegalen het de politiek moeilijk maken door hongerstakingen en kerkasiel. 'Nee, het is geen politiek foefje. Niet van Cohen en niet van ons. De staatssecretaris ziet blijkbaar ruimte om nóg beter van zijn discretionaire bevoegdheid gebruik te maken. Wij kunnen helpen die niet onbenut te laten.

'Deze commissie zal niet wijken voor een hongerstaking. Dat moet je nooit doen. Dat zou het einde van de democratie betekenen. In die zin is een hongerstaking een heel inadequaat middel om je zin te krijgen.

'Maar je moet met zo'n hongerstaking ook niet lichtvaardig omgaan. Je moet de mensen proberen daarvan af te halen.'

Meer over