Burgemeester van Middelburg ligt overhoop met ambtenaren

De Zeeuwse hoofdstad Middelburg verkeert in een ernstige bestuurlijke crisis. De relatie tussen het college van B en W en de ambtenaren is op een dieptepunt beland....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM/MIDDELBURG

Het botert al maanden niet meer tussen de ambtenaren van Middelburg, en de burgemeester en twee wethouders. Diensthoofden worden gepasseerd, ambtelijke adviezen in de wind geslagen en hele afdelingen genegeerd. Het ziekteverzuim onder de ambtenaren ligt ver boven het landelijk gemiddelde.

Op de afdeling communicatie zit de helft van het personeel overspannen thuis.

Vakbondsbestuurder Th. Jacobs (Abvakabo), die als eerste alarm sloeg over de 'onwerkbare' sfeer op het stadhuis, beticht de burgemeester zelfs van verbale seksuele intimidatie. De zware beschuldiging, die door Jacobs niet nader wordt gepreciseerd, is zowel de wethouders als fractievoorzitters in het verkeerde keelgat geschoten. Na crisisberaad eerder deze week lieten zij in een gezamenlijke verklaring weten dat Jacobs' uitlating 'buiten alle proportie' is.

B en W bereidt een ambtelijke reorganisatie voor, die grote onrust veroorzaakt. Volgens wethouders en fractievoorzitters is de bestuurscrisis funest voor de reorganisatieplannen. Ze frustreert ook de ontwikkelingsplannen van de stad.

De provincie heeft de bestuursperikelen in Middelburg, en met name het functioneren van burgemeester Spahr van der Hoek, in opdracht van minister Peper van Binnenlandse Zaken onderzocht. Commissaris van de koningin W. van Gelder zou echter op geen enkele vorm van intimidatie zijn gestuit. Minister Peper bestudeert het verslag.

Ook het organisatie- en adviesbureau Berenschot, dat is ingeschakeld bij de reorganisatie van het ambtenarenapparaat, onderzoekt de frictie tussen ambtenaren en bestuurders. Het bureau hoopt binnen drie weken een eerste verslag uit te brengen. De gemeente heeft een vertrouwensman aangesteld om de problemen tussen ambtenaren en collegeleden te behandelen.

Meer over