Burgemeester Spahr ontslagen om conflict met raad Middelburg

Het kabinet heeft burgemeester Spahr van der Hoek van Middelburg per 1 juni eervol ontslag verleend. Volgens minister De Vries van Binnenlandse Zaken is de verhouding tussen de burgemeester en de gemeenteraad zo verstoord dat verdere samenwerking onmogelijk is....

Aanleiding voor het ontslag is de motie van wantrouwen tegen de VVD-burgemeester die de gemeenteraad vorig jaar juni aannam. Ook de wethouders hadden zich toen al van Spahr afgewend en spraken van een onwerkbare situatie. De burgemeester nam daarop ziekteverlof. Via zijn advocaat stuurde Spahr aan op een afvloeiingsregeling. Maar de gemeenteraad wilde niet verder gaan dan wachtgeld. Het conflict daarover leidde tot een impasse die bijna een jaar heeft geduurd en die verhinderde dat Middelburg op zoek kon gaan naar een nieuwe burgemeester.

'Hij krijgt alleen wachtgeld', verklaarde gisteren een gemeentewoordvoerder. Spahr zelf was niet bereikbaar voor commentaar. Momenteel heeft Middelburg een waarnemend burgemeester, de CDA'er Burgers. De gemeente wil snel de procedure voor een nieuwe burgemeester beginnen.

Spahr van der Hoek werd in 1997 burgemeester van Middelburg. De ambitieuze VVD'er probeerde de Zeeuwse hoofdstad op te stoten in de vaart der volkeren. Zijn beleid werd aanvankelijk verfrissend gevonden. Maar vooral zijn gedrag stuitte op steeds meer kritiek. Ambtenaren, wethouders en gemeenteraadsleden klaagden over zijn soms schofferende en intimiderende houding. Ook was er kritiek op zijn lange verblijf in een hotel en op zijn declaratiegedrag. Uiteindelijk zegden de wethouders het vertrouwen in de burgemeester op, omdat Spahr zich ook ongevraagd bemoeide met hun beleid.

In zijn werkverslag over 2000 schrijft commissaris van de koningin Van Gelder dat de bestuurscrisis in Middelburg onnodig uit de hand is gelopen. Wethouders en gemeenteraad hebben gekozen voor een 'publieke confrontatie', waardoor een vergelijk onmogelijk werd.

Meer over