Burgemeester Parijs uit partijtop gezet

Burgemeester Tiberi van Parijs heeft zijn eigen partijleiding 'stalinistische en fascistische methoden' verweten, nadat hij woensdag uit zijn functie van plaatselijk partijleider was gezet....

De sanctie is een zware klap voor Tiberi's campagne om volgend jaar als burgemeester te worden herkozen. Binnen de partij wordt de kandidatuur van Tiberi echter als een garantie voor het verliezen van Parijs beschouwd, zeker nu Jack Lang vermoedelijk de socialistische lijst gaat trekken.

Begin deze week publiceerde le Figaro, min of meer de gaullistische partijkrant, het interne onderzoek waaruit bleek dat vijftienhonderd Parijse RPR-leden verhuisd, overleden of anderszins niet meer actief waren. Daarmee viel een flink deel van Tiberi's achterban weg. De burgemeester zelf sprak van 'ongelooflijk onrecht' dat hem was aangedaan, en noemde het 'onvoorstelbaar dat iemand een vriend van Jacques Chirac zou willen elimineren'. De president, voorganger van Tiberi als burgemeester van de hoofdstad, heeft zich van commentaar onthouden.

Partijvoorzitster Michelle Alliot-Marie had tevergeefs geprobeerd om Tiberi te bewegen af te zien van het meedingen naar herverkiezing. Tiberi had zich kandidaat gesteld zonder wie dan ook te raadplegen. 'We moesten maatregelen nemen om te laten zien dat over de kandidatuur op een volstrekt transparante wijze wordt besloten', aldus Alliot-Marie. Vermoedelijk zal de RPR-leiding nu voormalig parlementsvoorzitter Philippe Séguin vragen de partij in Parijs te vertegenwoordigen.

De licht ontvlambare Séguin onderhoudt met president Chirac al jaren geen vriendschappelijke relatie meer. Chirac beschouwt hem als een rivaal. Het burgemeesterschap van Parijs, zo heeft hijzelf bewezen, kan dienen als springplank voor het presidentschap. Voor Chirac, die in 2002 wil worden herkozen als president, is het burgemeesterschap van Séguin dus geen rustig idee. Maar gezien de totale versplintering van rechts en de geringe statuur van de andere kandidaten, komt eigenlijk alleen Séguin in aanmerking.

Tiberi heeft sinds zijn aantreden als burgemeester in 1995 permanent moeilijkheden gehad met justitie. Appartementen uit de voorraad sociale woningbouw werden aan zijn kinderen verhuurd; zijn vrouw Xavière kreeg honorarium voor werk dat ze niet had gedaan; zelf werd hij gekozen met stemmen van niet-bestaande kiezers. Hij hield zich hardnekkig staande met het nauwelijks verborgen dreigement dat hij een beerput zou opentrekken als de partij hem zou laten vallen.

Meer over