Nieuwsvindicat

Burgemeester Groningen dreigt Vindicat met sluiting na frustratie politieonderzoek naar geweldsincident

De burgemeester van Groningen heeft studentenvereniging Vindicat in juli gedreigd met tijdelijke sluiting als zich binnen een jaar tijd nieuwe misstanden voor zouden doen. Aanleiding was een geweldsincident op een Vindicat-feest in mei. De vereniging weigerde toen de naam van de verdachte aan de politie door te geven. Dat blijkt uit onderzoek van nieuwssite Sikkom.

De garderobe van Vindicat. Beeld Nederlandse Freelancers
De garderobe van Vindicat.Beeld Nederlandse Freelancers

‘Indien er zich de komende 12 maanden in of rond uw horecabedrijf, of tijdens door uw vereniging georganiseerde buitenevenementen, weer incidenten voordoen, zal ik overwegen over te gaan tot tijdelijke sluiting van uw bedrijf, tijdelijke sluitingstijden op te leggen en/of uw exploitatievergunning in te trekken,’ schrijft burgemeester Peter den Oudsten in juli aan Vindicat. Daarbij noemt Den Oudsten een ‘ernstig geweldsincident’ in december 2017 als reden, alsook het gebrek aan medewerking aan het politieonderzoek destijds. Dat blijkt uit correspondentie die Sikkom verkreeg middels een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

De vereniging verdedigde zich in een reactie door te wijzen op de privacy van haar leden: ‘Het bestuur is absoluut tegen geweld, maar (...) nu in deze kwestie geen aangifte is gedaan en er geen strafrechtelijke verplichting is om deze informatie te verstrekken, wegen wij de ook de belangen mee van eventuele andere bij het voorval betrokken leden.”

In een verklaring naar aanleiding van de publicatie zegt Vindicat de waarschuwing serieus te nemen. De vereniging noemt het een ‘extra aansporing’ om tot een cultuurverandering te komen. Zij zegt juist samen te werken om te voorkomen dat nieuwe incidenten zich voordoen.

Vaker in opspraak

Vindicat atque Polit (‘handhaaft en beschaaft’) kwam de afgelopen jaren herhaaldelijk in opspraak door meerdere geweldsincidenten. Bij een van die incidenten is waarschijnlijk de arm van een student gebroken. In 2016 kwam aan het licht dat een ouderejaars tijdens de ontgroening op het hoofd van een aspirant-lid was gaan staan. De dader werd voor het incident in november veroordeeld tot een dag gevangenisstraf en een maximale werkstraf van 240 uur. Het leidde tot discussie over de excessen van de corporale cultuur.

De Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool en de gemeente Groningen pleitten in de nasleep van het incident voor het afschaffen van de ontgroeningstraditie. Uiteindelijk kwam er een nieuwe gedragscode voor de introductieperiode. Ook werd Vindicat gedwongen tot een ‘zelfevaluatie’ om tot een ‘cultuurverandering’ te komen. Afgelopen voorjaar bleek dat Vindicat opnieuw een geweldsincident verzwegen had voor de universiteit. Daarop werden als straf de beurzen voor Vindicat-bestuursleden – zoals ook student-bestuurders van andere universitaire clubs en verenigingen die krijgen – ingetrokken.

Sancties

De zwaarste sancties volgden in oktober vorig jaar, toen de universiteit en de hogeschool banden met de vereniging doorsneden. Bestuursleden van het Groningse studentencorps verloren hun financiële ondersteuning voor het komende collegejaar. Ook zijn leden niet meer welkom bij officiële gelegenheden, zoals de opening van het academisch jaar. Aanleiding was een uiterst kritisch advies van een accreditatiecommissie, die moest toezien op een cultuuromslag binnen de tweehonderd jaar oude vereniging.

Volgens de commissie onder leiding van Martin Sitalsing ontbreekt bij Vindicat het urgentiegevoel om overmatig alcoholgebruik te beteugelen. Incidenten worden tegen eerdere afspraken in bovendien nog steeds in beslotenheid afgedaan met een intern rechtssysteem.

Studentencorps Vindicat blijft op de strafbank: geen financiële steun

‘Het is teleurstellend dat we te weinig hebben gemerkt van een cultuurverandering,’ aldus rector magnificus Elmer Sterken van de RUG in oktober vorig jaar. Na een uiterst kritisch advies van de accreditatiecommissie, verloor Vindicat financiële steun van de universiteit en de hogeschool. Op vier van de vijf punten waarop beterschap nodig was kreeg Vindicat een onvoldoende.

Meer over