Burgemeester en wethouders tegen eervol ontslag Spahr

In navolging van de Middelburgse burgemeester L. Spahr van der Hoek overweegt ook het Middelburgse gemeentebestuur in beroep te gaan tegen het besluit van minister De Vries van Binnenlandse Zaken om Spahr per 1 juni eervol te ontslaan....

Spahr (54) wil een betere vergoeding dan de wettelijke wachtgeldregeling, die tot aan zijn pensioen bijna anderhalf miljoen gulden bedraagt. De wethouders zijn het niet eens met de reden die De Vries voor het ontslag opvoert: de verstoorde verhoudingen met de gemeenteraad. Volgens hen was Spahr 'onbekwaam' om zijn functie uit te oefenen. De wethouders houden het ministerie van Binnenlandse Zaken daarom 'medeverantwoordelijk' voor de bestuurscrisis in de Zeeuwse hoofdstad.

Centraal staat de vraag wie het wachtgeld van Spahr gaat betalen. Bij verstoorde verhoudingen met de raad moet Middelburg daar voor opdraaien. Bij ontslag wegens onbekwaamheid en ongeschiktheid betaalt het ministerie. Het Middelburgs college wil aansturen op een gezamenlijke betaling van anderhalve ton per jaar.

'Het ministerie had moeten weten dat Spahr vanwege zijn achtergrond misschien niet de goede burgemeester voor Middelburg was', zegt loco-gemeentesecretaris R. Hessing. Ook in Coevorden - Spahrs vorige gemeente - hadden zich al problemen voorgedaan. 'Binnenlandse Zaken en de Drentse commissaris van de koningin wisten dat Spahr een persoon is die mensen tegen de haren instrijkt. Ze hebben niet volledige informatie aan Middelburg verstrekt', aldus Hessing.

Het ministerie ontkent dat en vindt dat het wachtgeld volledig voor rekening van Middelburg komt. De wethouders willen binnen enkele dagen de knoop doorhakken over de beroepsprocedure.

Na een reeks van incidenten zegden de wethouders een jaar geleden het vertrouwen op in Spahr, die in 1997 aantrad. Zij vonden dat de burgemeester zich ongevraagd met hun beleid bemoeide en dat hij slecht communiceerde. Ook klaagden ambtenaren over zijn soms intimiderend en schofferend gedrag. Sinds ook de gemeenteraad in juni vorig jaar het vertrouwen in de burgemeester opzegde, zit Spahr thuis in zijn Middelburgse woning.

De Zeeuwse commissaris van de koningin W. van Gelder droeg beide partijen daarna op zo snel mogelijk te onderhandelen over een ontslagregeling.

Spahr concludeert daaruit dat hij op meer mag rekenen dan alleen de wettelijke wachtgeldregeling. Want waarover zou anders nog onderhandeld moeten worden? Maar echte onderhandelingen hebben nooit plaatsgevonden. Spahr wachtte op een serieus bod van de gemeente, dat echter niet kwam. Hijzelf liet zich ook niet in de kaart kijken. Die impasse heeft bijna een jaar geduurd, een periode waarin Spahr gewoon als burgemeester betaald werd.

De VVD-burgemeester weigert commentaar te geven zolang de ontslagprocedure nog loopt. Hij acht het niet chic om momenteel 'met modder terug te gooien' en kritiek te spuien op wethouders en gemeenteraad. 'Maar er komt een moment dat ik me royaal zal uiten', zegt hij.

Meer over