Bureaucratie houdt schoolleiders dagelijks bezig

Schoolleiders zijn veel tijd kwijt, omdat zij bij te veel instanties verantwoording moeten afleggen en daarbij ook nog vaak dezelfde vragen krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Actal, een adviescollege op het gebied van administratieve lasten, waarvan de resultaten dinsdag zijn gepubliceerd.

ANP

Schoolleiders zijn verantwoording schuldig aan het schoolbestuur, de ouders, de gemeente, de Onderwijsinspectie en nog minstens vijf andere instanties. In de thema's die daarbij aan bod komen, zitten veel overlappingen en soms ook inconsistentie. Volgens Actal lijdt het onderwijs in alle sectoren onder de regeldruk.

Het college adviseert demissionair minister André Rouvoet (Onderwijs) het aantal inspecties terug te brengen en vooral scholen die goed presteren te ontzien. De partijen die het onderwijs controleren, moeten hun vragen bovendien beter op elkaar afstemmen. Dat geldt voor de inhoud, maar ook voor de timing.

Verder adviseert Actal om te snoeien in het aantal kleine subsidies die scholen kunnen krijgen voor bijvoorbeeld bijzondere lesprogramma's of projecten. Als dergelijke zaken uit de algemene pot worden betaald, hoeven scholen niet meer voor elke subsidie apart verantwoording af te leggen over de besteding.

Meer over