Buma: asielsysteem loopt vast

Het CDA-congres is zaterdag in de ban van het vluchtelingenvraagstuk. 'De geschiedenis van het CDA is geplaveid met emotionele congressen hierover,' aldus CDA-leider Buma. Toch krijgt hij met een mix van barmhartigheid en law and order het congres achter zich.

CDA-leider Sybrand Buma op het partijcongres in Utrecht. Beeld anp
CDA-leider Sybrand Buma op het partijcongres in Utrecht.Beeld anp

'Ik verzeker u: het CDA gaat onder mijn leiding nooit meer met de PVV regeren.' CDA-leider Sybrand Buma vond het kennelijk nodig dat nog eens met nadruk te zeggen. Zijn categorische afwijzing werd door het partijcongres, zaterdag in TivoliVredenburg in Utrecht bijeen, met instemmend gejoel ontvangen.

'Wilders heeft een puinhoop van het regeren gemaakt', bracht Buma zijn partijgenoten in herinnering. 'Hij liep weg toen het moeilijk werd, en maakt ruzie met iedereen.' Dat maakt dat voor de PVV de spoeling voor regeringsdeelname extreem dun wordt. Alleen de VVD houdt de deur op een klein kiertje. Die stelt als eis dat Wilders zijn uitspraken over 'minder Marokkanen' herroept.

De afwijzing van Wilders was nodig omdat het vluchtelingenvraagstuk de partij zeer in de ban heeft. 'De geschiedenis van het CDA is geplaveid met emotionele congressen hierover', zei Buma. Bij geen ander onderwerp worden de flanken van de partij zo zichtbaar. Toch lijken de uitersten veel minder ver uit elkaar te liggen dan in de dagen van de dissidente fractieleden Koppejan en Ferrier.

De Buma-factor

Een hartenbreker zal Sybrand Buma nooit worden, maar bij het CDA wordt hij al vergeleken met Jan Peter Balkenende. De christen-democraten hunkeren naar de macht. Dus moet Buma premier worden. Desnoods door een ruk naar rechts. Lees hier een profiel (+) van de CDA-leider.

Sober en tijdelijk

In de Tweede Kamer riep Buma donderdag de regering nog op de ramingen over het aantal asielaanvragen bij te stellen. 'Hoe lang houden we dit vol', vroeg hij zich nu hardop af. 'Hoe ver reikt onze morele plicht?' Het einde is in zicht, als het aan het CDA ligt. Het systeem loopt vast, vindt Buma, zoals dat in de jaren negentig gebeurde door een toestroom van Tamils, Koerden en Surinamers, en later door vluchtelingen van de Balkan en uit Somalië. Vandaar zijn herhaalde pleidooi voor een sobere en tijdelijke opvang. 'Anders gaat het de spankracht van de samenleving te boven'. Sober omdat de middelen die er zijn moeten worden verdeeld over meer vluchtelingen. Tijdelijk omdat hij ook op de verantwoordelijkheid van de vluchteling zelf wil wijzen: die moet helpen zijn land op te bouwen zodra dat kan.

Een voorspelling durfde Buma ook wel aan. De vluchtelingenstromen zullen door de stagnerende economie, door bevolkingsgroei en klimaatverandering alleen maar groter worden. De Europese Unie moet daarom aan grensbewaking gaan doen. 'Zo niet, dan komt Schengen onder druk te staan, en zal de roep om de bescherming van de landsgrenzen groter worden.'

Het congres volgde de partijleider in die mix van barmhartigheid met law and order, waarin ook Rutte nog een sneer kreeg. 'In 2006 zei hij nog dat Turkije nooit zou kunnen toetreden tot de EU', zei Buma. 'Dat was een verkiezingsbelofte en die tellen bij Rutte niet.'

Het was de eerste keer dat het CDA zijn grote congres in TivoliVredenburg hield. Het zou meteen ook wel eens de laatste keer kunnen zijn. De penningmeester hield een somber verhaal over de partijfinanciën. Omdat de inkomsten teruglopen, moet het CDA bezuinigen op debatten en evenementen en is de campagnekas niet op peil. Dat komt door een teruglopend en vergrijzend ledenbestand, door tegenvallende resultaten van financiële acties en door minder giften. Bovendien krijgt de partij minder steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken; de hoogte daarvan is gekoppeld aan het aantal Kamerzetels.

Justitie

Het CDA wil 200 miljoen euro extra op de begroting voor justitie. 'Zo niet, dan zal het kabinet tegen de muur van Elco Brinkman en zijn fractie oplopen', waarschuwde CDA-leider Sybrand Buma zaterdag in Utrecht op het najaarscongres van de christendemocraten. Brinkman leidt de partij in de Senaat. Volgens Buma gaat het kabinet 'volstrekt onverantwoordelijk' om met de veiligheid.

De coalitie van VVD en PvdA is afhankelijk van de oppositie voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Het CDA wil ook meer aanpassingen in het belastingplan, maar hier speelt Buma het spel niet zo hard. Hij wil dat er meer geld wordt vrijgemaakt voor ouderen en mensen met een inkomen. Hij 'hoopt' er echt uit te komen, zei hij.

(Bron: ANP)

Fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma en Jan Peter Balkenende tijdens het najaarscongres van het CDA. Beeld anp
Fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma en Jan Peter Balkenende tijdens het najaarscongres van het CDA.Beeld anp
Meer over