'Buitenlandse lobbykantoren storten geld in partijkas PVV'

VAN ONZE VERSLAGGEVER JOHN SCHOORL

AMSTERDAM - Nu Hero Brinkman zich niet meer aan de partijmores van de PVV hoeft te houden, is hij uit de school geklapt over de manier waarop zijn voormalige partij en de activiteiten van Geert Wilders worden gefinancierd. 'Lobbykantoren in het buitenland', en dan met name vanuit de Verenigde Staten, doneren 'grote bedragen' aan een stichting van de PVV.

Zo zei Brinkman het dinsdag, en niet voor niks. Hij is het niet eens geweest met deze gang van zaken: 'Dat wil ik niet', zei hij. 'Ik wil niet gefinancierd worden op een manier waarbij ik het sterke vermoeden heb dat mensen invloed uitoefenen op de lijn van de PVV.'

Wie 'die mensen' zijn over wie Brinkman het had, maakte hij niet duidelijk. En hoe groot grote bedragen zijn, daarover deed hij evenmin uitspraken . 'Maar als er grote bedragen in omgang zijn, vind ik wel dat je daarnaar moet kijken.'

Daarmee was Brinkman op het standpunt gekomen van GroenLinks, uit 2009. Toen stuurde fractievoorzitter Femke Halsema aan op een nieuwe wet die politieke partijen ertoe moest aanzetten transparanter te opereren - om te beginnen de PVV.

Nadien kwam er een wet van minister Donner, waartegen Wilders zich fel verzette. Deze wet schreef voor dat bij een bedrag van boven de 4.500 euro de donateur bekend zou moeten zijn.

Nog als PVV'er pleitte Brinkman ervoor om dan maar de boete te pakken, een boete voor het niet openbaren van de jaarcijfers - die opmerking trok hij later in.

Waar het geld voor Wilders precies vandaan kwam, was de afgelopen jaren inzet van menig onderzoeksjournalistieke speurtocht. Het is een partij zonder leden, en dus zonder subsidie, en donaties moeten de partijkas vullen.

Maar wie zijn dat, en hoe heeft de partij dat georganiseerd? Niemand wist de hand te leggen op de (internationale) boekhouding van de PVV of Wilders.

Anti-jihadblogs

Uit de zoektochten kwamen - inderdaad - lobbykantoren uit het buitenland naar voren, zoals Amerikaanse anti-jihadblogs die ruimte gaven aan fondsenwerving voor Wilders en zijn Stichting Vrienden van de PVV.

Wilders reisde veelvuldig naar Amerika om daar geld op te halen. Daar trof hij onder anderen de directeur van de conservatieve denktank Middle East Forum, Daniël Pipes, die nadien ook bevestigde dat hij als financieel intermediair fungeerde. Precieze bedragen noemde Pipes, een fervent islamcriticus, niet. 'We hebben een getal van zes cijfers, tussen een ton en een miljoen dollar.' Dit bedrag werd onder meer gebruikt om de advocaten van Wilders te betalen, die hem verdedigden in de haatzaaien-zaak.

Een andere financiële pleitbezorgder voor Wilders is Pamela Geller. Zij heeft herhaaldelijk laten optekenen hoe belangrijk zij hem vindt: ze is tegen de islam, vóór Israël en vóór Wilders.

Via een link op haar blog, Atlas Shrugs, roept zij haar lezers op Wilders' verkiezingscampagne financieel te steunen. Geller past precies in het zeer conservatief Amerikaans netwerk dat Wilders frequenteert.

Een andere link is die met Israël, het land waar hij in zijn jeugd nog enige tijd bivakkeerde. Uit een publicatie in NRC Handelsblad blijkt dat ook in zionistische kringen er veel sympathie voor hem is, en dat hij behalve ideologisch ook financieel steun zou verdienen - ook hier geldt dat heel expliciet de bedragen niet worden genoemd.

Dat is anders bij Christian Action Network (CAN) dat Wilders achtduizend euro heeft geschonken, om zijn reis naar Amerika mogelijk te maken. Toen echter bleek dat CAN zich sterk tegen homo's keerde, stortte de PVV het geld terug, aldus een verklaring van CAN.

Of Wilders ook een vennootschap in het buitenland heeft, dat kwam nog nergens naar voren. In Nederland bleek hij die in ieder geval wel te hebben, al had hij die aanvankelijk niet officieel opgegeven: OnLiberty. Gevestigd op een bedrijventerrein in Breda.

Startkapitaal: 18.000 euro. De statuten: 'Storting in vreemd geld is toegestaan.'

Naar PVV-leider Geert Wilders bel je niet, nee je stuurt hem een berichtje. Ook als je je ontslag indient. Want 'Wilders neemt nooit op. Ook niet bij mij', aldus Brinkman. Het is misschien niet de meest gebruikelijke methode, maar wel een uiterst effectieve. Een kwartier nadat Brinkman naar Wilders 'ik stap op' had ge-sms't, kreeg hij een berichtje terug dat de boodschap duidelijk was. In nog geen 60 tekens sms'te Wilders: 'Dat betreur ik zeer, ik wens je het allerbeste!'

Sms'en met Wilders

undefined

Meer over