Buitengebied

In de landbouw vinden veranderingen plaats die ruimtelijke consequenties hebben. Vooral daarover schrijven Theo Beckers en Bas van Leeuwen (Forum, 29 augustus)....

John Jorna

Wat onder kwaliteit wordt verstaan is in het artikel niet terug te vinden. Gaat het om bedrijfseconomische kwaliteit, om landschappelijke kwaliteit, om recreatieve, aardkundige of om historische kwaliteit? Een praktijkvoorbeeld ter illustratie.

Een boer wilde op ruim 14 ha grond grootschalig aardappelen gaan verbouwen. Maar er was enig reliëf. Dus werd de grond met enorme eggen geëgaliseerd. De bedrijfseconomische kwaliteit nam daardoor enorm toe. Wist hij dat een in vele eeuwen millimeter voor millimeter gegroeide oeverwal werd afgegraven en een historische oude bedding werd opgevuld? De aardkundige kwaliteit van dit stukje Kromme Rijndal werd in twee weken grondig vernietigd. Als hij toestemming had gevraagd, had hij die nooit gekregen, zo verzekerden mij plaatselijke en provinciale bestuurders.

Zulke risico's loop je bij een alles-mag-opvatting, die we helaas nogal eens bij vrije ondernemers aantreffen. Het lijkt mij beter bij het tot stand komen van een bestemmingsplan buitengebied de door de auteurs voorgestelde discussie te voeren, zodat iedereen weet wat we onder kwaliteitsverbetering moeten verstaan en wat mag. Alleen in incidentele gevallen kan tussentijds een dergelijke discussie gevoerd worden.

Meer over