Brussen vs Von der Dunk: 'Links reageert op meldpunt als stier op rode lap'

Met zijn pavlovreactie op het 'Polenmeldpunt' verijdelt links een wezenlijk debat, meent Bert Brussen. In dat debat heeft rechts boter op het hoofd, zegt Thomas von der Dunk.

OPINIE - Bert Brussen / Thomas von der Dunk
Screenshot van de website met het meldpunt van de PVV voor mensen die klachten hebben over Midden- en Oost-Europeanen. Beeld anp
Screenshot van de website met het meldpunt van de PVV voor mensen die klachten hebben over Midden- en Oost-Europeanen.Beeld anp

Bert Brussen:

Laat ik het maar eens hebben over het PVV-meldpunt voor Polenoverlast. Daar heeft nog he-le-maal niemand het over gehad afgelopen week. Normaal zie je namelijk dat links Nederland op elke zeepbel of proefballon van de PVV reageert als Frans Timmermans op zijn facebook-pagina. (De voorgaande zinnen waren ironisch bedoeld. Ik zet dat er maar even bij omdat het begrip 'ironie' begraven lijkt te zijn onder een marmeren steen met daarop het grafschrift 'fatsoen en respect & de toon van het debat', maar dit ter zijde).

Enfin, de pijn van Boos Nederland is duidelijk. Polen zijn ook maar mensen, de ene Pool is de andere niet, Polen hebben Nederland nog bevrijd (sommigen gebruiken dit echt als argument!) en Polen doen hun stinkende best gaten in de arbeidsmarkt te vullen die Nederlanders toch nooit vullen. Klopt als een zwerende vinger.

Het is inderdaad lomp een 'Polen-meldpunt' in te stellen alsof het hele land kapot gaat aan zulke overlast. Bovendien wordt het Polenmeldpunt dankzij het feit dat je anoniem Polen kunt verklikken er niet frisser op en zijn Polen, anders dan niet-westerse allochtonen, afkomstig uit een verlichte cultuur met joods-christelijke wortels. Dom idee kortom van een domme PVV'er die, dankzij een wel erg makkelijk formuliertje op internet, nu waarschijnlijk 40 duizend meldingen van 'Pools uitziende buurmannen die in de brievenbus pissen' binnen heeft gekregen. Serves him right.

Maar waar was collectief verontwaardigd Nederland toen de Haagse PvdA'er Marnix Norder zei dat 'deze stad een tsunami van Oost-Europese arbeidsmigranten te verwerken krijgt'? En wie riep er 'schande!' toen de Haagse korpschef meldde dat 'Oost-Europeanen zich in toenemende mate schuldig maken aan criminaliteit'?

Toen hoorden we niemand. Geen woeste nazi-vergelijkingen, geen artiesten die een benefiet wilden organiseren 'tegen het fascisme van Wilders' en geen ingezonden Volkskrant-brieven waarin door een tekort aan argumenten de naam van de bedreigde vrouw van Geert Wilders expliciet wordt genoemd. Kennelijk is niet het benoemen van 'overlast door Polen' zo fout, want die overlast bestaat wel degelijk, zo meldde nrc.next afgelopen woensdag, maar het feit dat de PVV deze overlast benoemt.

Dankzij het rode-lap-op-een stier-gedrag van links Nederland op lachwekkende PVV-ideetjes verstomt wederom een belangrijk debat. Een debat over gastarbeiders, culturele verschillen en integratieproblemen. Want dáárover zijn we de afgelopen jaren zó angstvallig stil geweest dat het ons uiteindelijk de PVV heeft opgeleverd. Die nu exact doet waar ze haar bestaansrecht aan ontleent: problemen benoemen die niet benoemd mogen worden.

Van dat laatste heeft links Nederland wederom akte gegeven. Alsof er nooit iets is veranderd in Nederland.

Thomas von der Dunk:

Het is waar dat de massale komst van werkzoekenden uit Midden-Europa voor maatschappelijke spanningen zorgt, en het rechtspopulisme daarmee door reële problemen wordt gevoed. Dat is altijd zo: ook de meest abjecte politieke bewegingen kunnen nooit succesvol worden als ze niet bij een beleefde werkelijkheid aansluiting vinden. Een partij die vandaag op het gevaar van eskimo's hamert, scoort niet hoog.

Eveneens is waar dat ook linkse politici als gevolg van de populistische tsunami in hun woordkeus wel eens ongelukkig zijn. Zoals het ook waar is dat vooroordelen over andere volkeren in Polen even hardnekkig zijn als bij ons. Iedereen die na de puberteit een basaal politiek onderscheidingsvermogen heeft ontwikkeld, ziet evenwel direct het verschil tussen incidentele uitglijders en de stelselmatige uitbating van xenofobe onderbuikgevoelens waarvan de PVV haar handelsmerk heeft gemaakt. Als het gaat om de concrete oplossingen die de gewraakte Haagse PvdA-wethouder aandroeg, geeft zij vervolgens echter niet thuis. Logisch, want zonder het voortbestaan van vreemdelingenhaat kan zijzelf niet voortbestaan.

Maar laten we het eens over de meer structurele oorzaken hebben - iets waarvoor menig rechts commentator structureel wegduikt. Zoals links te weinig van sociaal-culturele oorzaken wil weten, zo raakt rechts hierbij steevast in een kramp. Want evenmin als links indertijd doelbewust moslimmigranten in huis heeft gehaald - een hardnekkige Martin Bosma-leugen, het was juist rechts dat het bedrijfsleven met goedkope arbeidskrachten wilde plezieren - valt ook de migratiestroom van vandaag van bepaald beleid los te zien. In dat opzicht hebben opnieuw de huidige coalitiepartijen tonnen boter op hun hoofd.

Als gevolg van het neoliberale markfetisjisme sinds de implosie van de Sovjet-Unie is in Brussel het flankerend sociaal beleid verwaarloosd dat de spanningen die uit intern-Europese welvaartsverschillen voortvloeien had moeten dempen. Als het aan eurocommissaris Bolkestein had gelegen, hadden alle nationale loonafspraken moeten wijken omwille van een grenzeloze markt. Zulke flexibilisering is voor rechts nog steeds economisch einddoel. Gevolg: Polen die hier voor de helft van het standaardloon gaan werken, want dat is nog altijd veel meer dan Polen thuis verdienen. Daar kan Henk van Ingrid inderdaad niet tegenop, temeer daar hij tegelijk niet schroomt om zelf thuis goedkope Poolse bouwvakkers in te huren.

Geheel botervrij is daarmee evenmin het hoofd van werkgeversvoorzitter Wientjes: steunpilaar van dit ondernemersvriendelijke kabinet, maar nu verontwaardigd over een PVV-actie die wortelt in de asociale gevolgen van datzelfde beleid. Zoals Wientjes ook denkt vanwege de Poolse concurrentie de nullijn voor gewone werknemers te kunnen eisen, terwijl menig falend topmanager nog steeds een megabonus toucheert.

Meer over