Brusselse lobby tegen de baggerstort

De fractievoorzitter van GroenLinks in de Amersfoortse gemeenteraad, David Mol, reageerde met een ingezonden brief in deze krant. Hij vroeg zich af of Hans van Wegen (fractievoorzitter BPA) een onnozel raadslid is of een juridisch genie....

Mol suggereert dat wij een klacht indienen tegen onszelf. De BPA is immers (volgens hem) onderdeel van de raad en derhalve mede verantwoordelijk. Als dat zo was zou de raad, inclusief Mol, zich niet langer druk moeten maken over die baggerstort, want het besluit om eraan mee te werken is immers al lang geleden genomen. Dat de raad zich elke keer weer buigt over mogelijkheden om de stort te vermijden moet dan, volgens de leer van Mol, verloren tijd zijn.

Foute stelling. Temeer omdat wij als BPA pas lid van de raad zijn sinds 2002. De beslissing over de baggerstort stamt uit 1998. Overigens zaten Mol en zijn GroenLinks-kornuiten toen ook al in de raad, zij waren voorstemmers in dit verhaal. Grote krokodillentranen ten spijt, da's gewoon een feit.

Natuurlijk is het schrijnend dat juist een van de kleinere fracties het initiatief moet nemen om in Brussel te lobbyen met als doel: geen baggerstort in Vathorst. GroenLinks had ook zelf dat initiatief kunnen nemen. Wie is er onnozel? De Europese Richtlijn 93-37 voor Grote Werken is ook in Nederland, sinds 28 november 1997, geldig.

Beslissingen uit vorige raadsperiodes zijn wel vaker teruggedraaid. De busbaan door park Schothorst en de bebouwing in Bos Birkhoven Bokkeduinen zijn daar twee sprekende voorbeelden van. Ook dom, meneer Mol?

Zaken waar de nieuw gekozen partijen mee kwamen in hun verkiezingsprogramma's en zaken die dan ook daadwerkelijk niet zijn doorgegaan, juist door toedoen van deze nieuwe partijen.

Wij luisteren wnaar de inwoners van Amersfoort, meneer Mol. Die inwoner wil geen baggerstort. Wij zullen er dan ook alles aan doen om die doelstelling te bereiken. Tot het op de koffie gaan in Brussel! Daar hoef je geen dure Euro-parlementarivoor te hebben die je vervolgens niet benut.

Mol zou onze inzet juist moeten prijzen in plaats van onjuiste informatie te spuien om eigen onvermogen te verbloemen. En wat betreft de schadelijke financi consequenties voor iedere Amersfoortse burger waar Mol over rept: bij vernietiging van vergunningen door Brussel blijft er van een claim van afvalbedrijf Smink geen spaan meer heel. Aan ongeldige contracten kun je geen rechten ontlenen!

Meer over