NieuwsBulgarije

Brussel wil Bulgarije niet langer onder curatele houden

Bulgarije voldoet aan alle Brusselse eisen op het gebied van de rechtsstaat en de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad. De Europese Commissie beëindigt het toezicht.

Arie Elshout
De hoofdstad Sofia, Bulgarije Beeld Getty Images
De hoofdstad Sofia, BulgarijeBeeld Getty Images

Een ander Balkanland, Roemenië, is nog lang niet zo ver: daar is de situatie juist verslechterd. Bulgarije en Roemenië traden in 2007 toe tot de EU. Maar aangezien zij toen nog kampten met een zwakke rechtsstaat, wijdverbreide corruptie en veel zware misdaad werd besloten dat er aanvullende hervormingen nodig waren. Tot die met succes zouden zijn afgerond, bleven zij onder toezicht van de Europese Commissie.

In het jaarlijkse voortgangsrapport dat de Commissie dinsdag publiceerde, stelt zij dat dit controleregime voor Bulgarije niet langer nodig is. De lidstaten en het Europese parlement zullen nu worden gehoord, waarna de nieuwe Europese Commissie onder leiding van Ursula von der Leyen het besluit neemt.

Roemenië blijft onder toezicht staan van Brussel. De Europese Commissie noemt de ontwikkelingen in dit land een ‘grote bron van zorg’. Er is volgens haar zelfs sprake van achteruitgang als het gaat om de hervorming van de rechtsstaat en de strijd tegen de corruptie. In mei dit jaar waarschuwde de Commissie de Roemeense regering zelfs dat er strafprocedures tegen haar in werking worden gesteld als zij blijft weigeren zich iets aan te trekken van de Brusselse vermaningen. Als het zo ver komt, dreigt Roemenië na Polen en Hongarije het derde Oost-Europese land te worden dat op de strafbank terechtkomt.

De ervaringen met Bulgarije en Roemenië waren voor Frankrijk, Nederland en Denemarken vorige week tijdens de EU-top een reden om een blokkade op te werpen tegen het openen van toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië. Naar de mening van deze drie landen ging destijds snelheid boven zorgvuldigheid, waardoor men vele jaren na het ingaan van het Bulgaarse en Roemeense lidmaatschap nog bezig was met het verrichten van achterstallig huiswerk. Premier Rutte vindt het beter strenger te zijn in het voortraject.

Jean-Claude Juncker, de vertrekkende voorzitter van de Europese Commissie, maakte dinsdag verder bekend dat hij de lidstaten adviseert Kroatië toe te laten tot de zogeheten Schengenzone, het gebied waarbinnen EU-burgers vrij kunnen reizen. Het omvat 22 van de 28 lidstaten. Kroatië voldoet volgens Juncker aan alle vereisten. Bulgarije en Roemenië blijven in de wachtkamer voor Schengen.

Meer over