Brussel wil 200 miljard voor herstel economie

De Europese Commissie presenteerde woensdag een plan om de Europese economie een injectie te geven van in totaal 200 miljard euro als antwoord op de economische crisis.

'Als we nu niet ingrijpen dan lopen we het gevaar terecht te komen in een vicieuze cirkel van afnemende koopkracht en belastinginkomsten, stijgende werkloosheid en steeds grotere begrotingstekorten', waarschuwde Commissie- voorzitter José Manuel Barroso.

Totaalbedrag
Het totaalbedrag van het voorgestelde herstelplan is hoger dan verwacht. Aanvankelijk werd gesproken over een reddingspakket ter waarde van 130 miljard euro. Dat zou neerkomen op 1 procent van het gezamenlijk bruto binnenlands product van de EU-landen. De Commissie streeft nu naar een injectie van 1,5 procent, waarvan 1,2 procent voor rekening van de lidstaten komt.

Het grootste deel (170 miljard) van het bedrag moet worden gedekt door de nationale noodplannen die de EU-landen zelf op tafel leggen om hun economieën weer op gang te brengen. De rest komt uit de EU-begroting (14,4 miljard) en van de Europese Investeringsbank (15,6 miljard). De plannen moeten nog worden goedgekeurd door de EU-leiders op de EU-top van 11 en 12 december.

De Commissie wil de EU-gelden vooral gebruiken om groene projecten te stimuleren. 'Als we het plan goed gebruiken, kunnen we van de crisis een kans maken op weg naar een schonere en energiezuinige economie', aldus Barroso. Daarom wil de Commissie ook dat de steun voor de auto-industrie (bij elkaar 5 miljard) gebruikt wordt voor de ontwikkeling van 'groene'auto's. 'We willen geen ouderwets steunpakket voor de auto-industrie', zei Barroso. Daarmee leek hij zich vooral af te zetten tegen de Franse president Sarkozy, die om een hulppakket van 40 miljard euro voor de Europese auto-industrie had gevraagd.

Gereedschapskist
Barroso beklemtoonde dat het plan bedoeld is als een 'gereedschapskist' waaruit de EU-landen zelf de maatregelen kunnen kiezen die het best op hun situatie zijn afgestemd. 'De maatregelen hoeven niet identiek te zijn, maar moeten wel worden gecoördineerd.' Hij wees erop dat de verlaging van de btw die de Britse regering heeft aangekondigd niet in alle landen zou werken.

Met het streefcijfer van 1,2 procent zit de Europese Commissie hoger dan de bedragen die de lidstaten tot nog toe hebben uitgetrokken om hun economie een extra prikkel te geven. Vooral Duitsland zit daar ver onder met een noodpakket van 32 miljard euro over twee jaar.

Barroso ging niet op het Duitse pakket in, maar hij maakte welk duidelijk dat hij 1 procent het absolute minimum acht. 'Alles dat minder is dan 1 procent, is niet geloofwaardig.' De Duitse bondskanselier Angela Merkel liet gisteren nog eens weten dat zij er niets voor voelt om het Duitse pakket te verruimen. 'We moeten oppassen dat we niet terecht komen in een miljardenrace', zei Merkel in de Bondsdag.

Voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie (AFP) Beeld
Voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie (AFP)
Meer over