Brussel dreigt met sanctie tegen Zuideuropese landen

Spanje, Portugal en Griekenland riskeren geen geld meer te krijgen uit het Europees Cohesiefonds als ze hun financieringstekort onvoldoende terugdringen....

Van onze correspondent

Peter de Graaf

BRUSSEL

Het is de eerste keer dat de EU instemt met een concrete sanctie in het geval lidstaten niet in staat zijn aan hun zogenoemde 'convergentieprogramma' te voldoen. Elke regering heeft in Brussel zo'n programma ingediend, waarin ze aangeeft hoe ze de komende jaren de overheidsfinanciën op orde denkt te krijgen. Toetreding tot de EMU vereist een financieringstekort beneden de 3 procent.

De Europese ministerraad van Financiën bespreekt alle convergentieprogramma's en doet zonodig aanbevelingen. Tot dusver waren echter geen sancties voorzien. Lidstaten die uit de pas liepen, riskeerden hoogstens een berisping.

De drie Zuideuropese landen dreigen nu echter drooggelegd te worden als ze de doelstellingen voor tekortvermindering niet halen. De oprichting van het Cohesiefonds werd destijds in het Verdrag van Maastricht opgenomen om de arme landen te helpen de noodzakelijke 'convergentie' te bewerkstelligen die nodig is voor de EMU.

De Europese Top in Edinburgh besloot tweeëneenhalf jaar geleden om voor de periode 1993-99 in totaal 15,15 miljard ecu (bijna 32 miljard gulden) vrij te maken voor het Cohesiefonds, oplopend van ruim drie miljard gulden in 1993 tot bijna 5,5 miljard gulden in 1999. Behalve Spanje, Portugal en Griekenland put ook Ierland uit het fonds. Maar Ierland behoort, samen met Duitsland en Luxemburg, tot de landen die zich officieus al hebben gekwalificeerd voor de EMU.

Minister Gerrit Zalm van Financiën juichte gisteren de 'strakke lijn' van de EU toe. Hij onderstreepte dat het cohesiefonds bedoeld is als een steuntje in de rug voor de arme landen. 'Maar als het geld niet goed wordt gebruikt, dan is het natuurlijk zinloos om te blijven uitkeren', aldus de minister. Volgens hem kan Griekenland, dat een zeer ambitieus convergentieprogramma heeft, volgend jaar al in de problemen komen door het besluit.

Meer over