Bruins Slot volgt Wolffensperger op als voorzitter publieke omroep

De publieke omroep heeft een nieuwe bestuursvoorzitter: Harm Bruins Slot. Per 1 april 2003 volgt hij Gerrit Jan Wolffensperger op, die over drie weken zijn werk als voorzitter van de raad van bestuur van de publieke omroep neerlegt....

Van onze verslaggeefster

Mr. Harm Bruins Slot was burgemeester van Ridderkerk en Apeldoorn en twee jaar hoofddirecteur van de Informatie Beheer Groep, het overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor de studiefinanciering.

Omroepervaring deed Bruins Slot op bij de NPS, waarvan hij na de oprichting in 1994 voorzitter werd. Hij bekleedde die functie vijf jaar.

D66'er Gerrit Wolffensperger werd in 1998 door de toenmalige staatssecretaris Media Aad Nuis benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van de NOS voor een periode van vijf jaar. Eind september 2002 maakte hij bekend geen tweede termijn te ambiëren; hij omschreef het besturen van de publieke omroep als een mission impossible.

Wolffenspergers opvolger Bruins Slot wordt niet door de staatssecretaris Media benoemd maar door de omroepvoorzitters. Bruins Slot, CDA'er, wordt daar verwelkomd als een 'rustige en gedegen bestuurder'.

Harm Bruins Slot zal zich samen met de omroepvoorzitters buigen over de benoeming van de overige leden van de raad van bestuur.

Er moet nog vervanging komen voor NOS-bestuurder Hans van Beers, die eind vorig jaar netmanager werd van Nederland 3, en in juni loopt de termijn van de derde NOS-bestuurder Peter Dirks af. Dirks heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een tweede termijn.

Meer over