Brug

ARNON GRUNBERG

Weinig heeft zo veel brieven opgeleverd en vermoedelijk zo veel emoties losgemaakt onder lezers van de Volkskrant als het onderwerp pensioenen, en dan vooral het artikel van Yvonne Hofs enkele weken geleden daarover. Mij is het nog altijd niet duidelijk wat de kern van de zaak is, behalve dat mensen vrezen minder pensioen te zullen krijgen en dat dit een zaak van leven of dood zou zijn.

Ter relativering: over 2012 heb ik in Amerika 100 duizend dollar belasting betaald (74 duizend euro). Volgens mijn accountant mag ik blij zijn als ik straks van mijn social security (de Amerikaanse AOW) een paar kopjes koffie kan betalen. Ook mag ik 15 duizend dollar per jaar belastingvrij sparen voor mijn pensioen, maar de kans bestaat dat de geldontwaarding groter zal zijn dan het rendement op mijn pensioenspaarrekening.

Ik troost mij met de uitspraak van Anatole France dat zowel rijk als arm onder de brug mag slapen.

undefined

Meer over