Britten komen iets vaker onder vuur

Vergeleken met Bagdad is het zuidelijke Basra een oase van rust. De aanslag van gisteren is een uitzondering. De shi'ieten genieten van een leven zonder Saddam....

'Het aantal aanvallen neemt iets toe, maar het is nog te vroeg om van een trend te spreken', zegt majoor Charlie Mayo, de woordvoerder van de Britse eenheden in het zuiden van Irak. 'Tot nu toe zijn er drie of vier aanvallen per maand, soms komen er een paar vlak na elkaar. In november zijn het er al vier.'

Ter vergelijking: De Amerikaanse militairen in Bagdad en de 'Soennitische Driehoek' hebben te kampen met gemiddeld 33 aanvallen per dag. 141 Amerikaanse soldaten hebben de dood gevonden sinds 1 mei toen president Bush het einde van de oorlog afkondigde. Tijdens die oorlog sneuvelden 114 Amerikaanse soldaten. Voor de Britten zijn de cijfers een stuk milder: twaalf doden na 1 mei en twaalf in de oorlog.

De Britten hebben veel meer sympathie van de bevolking, shi'ieten die onder de verdreven dictator Saddam Hussein ernstig te lijden hadden. De Britse militairen krijgen de kans te zorgen voor verbeteringen in het dagelijks leven: er is nu 24 uur per dag elektriciteit en ook de waterleiding werkt weer, voor het eerst in tien jaar. Er is weer nachtleven omdat de straatlantaarns weer werken.

De inwoners van Basra hebben het veel te druk met genieten van een leven zonder dictator om veel weerzin te voelen voor de bezetter. 'Voorlopig hebben we hier alleen last van de trouwe aanhangers van het vorige regime', zegt majoor Mayo. 'Ik denk niet dat de inwoners hier erg blij zouden zijn met buitenlandse strijders uit andere Arabische landen die hier zouden komen om aanslagen te plegen. Ze willen niet dat het economisch herstel van hun stad wordt verstoord.' Enkele weken geleden tipten inwoners de Britten, die twee huizen binnenvielen die dienst deden als een illegale bomfabriek.

Op patrouille in een arme wijk in het noorden van de stad, lopen de Britse soldaten gewoon door de straatjes met open riolen. Een horde kinderen omringt hen. Oude mannen komen uit winkels om hen de hand te schudden. Dat zie je niet meer in Bagdad.

Terwijl de Amerikanen de grootste moeite hebben iets te doen aan wederopbouw, bouwen Britse soldaten in een volkswijk van Basra een nieuwe school, ter vervanging van de lemen hutten die tot nu toe dienst deden als klaslokalen. Al 365 projecten, variërend van gezondheidsposten tot generatoren in armenwijken, zijn al gerealiseerd.

'We hebben nooit iets gekregen van Saddam', zegt de hoofdonderwijzer, Abed Razzak. 'Is het geen schande? Zo'n rijk land en kijk eens wat hier voor school moest doorgaan. Dankzij de Britten zullen we nu tenminste een echt schoolgebouw hebben.'

Meer over