Nieuws

Britse bisschop: beschouw toedienen laatste sacramenten als spoedeisende hulp

Het toedienen van de laatste heilige sacramenten aan een stervende persoon moet worden gezien als een ‘spoedeisende dienst’. Dit zei de Engelse bisschop Mark Davies naar aanleiding van de moord op politicus Sir David Amess, afgelopen vrijdag. Aanleiding was de weigering van de politie een katholieke priester toe te laten bij de neergestoken parlementariër.

De aartsbisschop van Canterbury spreekt tijdens een herdenkingsdienst in Londen voor de doodgestoken politicus Sir David Amess.  Beeld REUTERS
De aartsbisschop van Canterbury spreekt tijdens een herdenkingsdienst in Londen voor de doodgestoken politicus Sir David Amess.Beeld REUTERS

Pater Jeff Woolnough twijfelde geen moment toen hij hoorde dat de Britse politicus Sir David Amess, een vriend, in levensgevaar verkeerde na meerdere keren te zijn gestoken. De katholieke priester spoedde zich naar de plek des onheils, waar hij van de politie te horen kreeg dat hij niet naar het slachtoffer mocht om hem de laatste sacramenten toe te dienen. Alleen spoedeisende diensten mochten het met linten afgezette gebied betreden.

Woolnough zei de houding van de politie te begrijpen en bad vanaf een afstand de rozenkrans. Wat de geestelijke betreft was hiermee het laatste woord gezegd. Dat gold niet voor de katholieke commentator Melanie McDonagh, die in weekblad The Spectator haar verbazing uitsprak over het feit dat de aanwezigheid van een priester bij een stervend persoon niet werd gezien als spoedeisende dienstverlening.

Laatste heilige communie

Er bestaat geen uniforme richtlijn voor politiekorpsen zodat het aan individuele agenten is om een afweging te maken. Lang niet alle dienders zijn op de hoogte van het belang dat de rooms-katholieke kerk hecht aan het begeleiden van mensen in hun laatste levensuur, aan de laatste biecht, de ziekenzalving en aan de laatste heilige communie. Tevens werd de vraag gesteld hoe een priester de plek van de moord zou kunnen aantasten.

Tijdens een emotionele Lagerhuis-zitting waarin parlementariërs hun overleden collega herdachten, stelde de katholieke sociaal-democraat Mike Kane maandag een ‘Amess Amendement’ voor om te verzekeren dat katholieken het heilige sacrament toegediend kunnen krijgen, ook als ze sterven op een misdaadplek. ‘Katholieken geloven dat zalving de ziel na het sterven naar God begeleidt’, zo hield hij het parlement voor.

Bisschop Mark Davies zei te hopen ‘op een beter begrip van het grote belang dat christenen hechten aan het uur van de dood’. Volgens hem is het werk van een priester daarbij van groot belang. De 69-jarige Amess was een devoot katholiek die in 2010 een belangrijke rol speelde bij het historische bezoek van paus Benedictus aan Groot-Brittannië. In 1988 was hij aanwezig bij de ontmoeting tussen Margaret Thatcher en Moeder Teresa.

De politie onderzoekt nog waarom juist David Amess het doelwit was van de geradicaliseerde islamist Ali Arbi Ali en of zijn geloof daarbij mogelijk een rol heeft gespeeld.

Meer over