Britse Bank beboet voor salariëring naar sekse

Een effectenanaliste in de Londense City krijgt 1,4 miljoen pond (twee miljoen euro) als schadevergoeding uitgekeerd wegens discriminatie op grond van sekse....

De bank ziet af van het hoger beroep tegen een uitspraak die een rechtbank voor arbeidsgeschillen vorig jaar deed. De rechter bepaalde dat de vrouw via onderbetaling min of meer het bedrijf was uitgewerkt.

De vrouw, de 35-jarige Julie Bower, werd in 1999 afgescheept met een bonus van 25 duizend pond, terwijl haar mannelijke collega's in hetzelfde team ieder 650 duizend pond aan bonussen opstreken. Deze oneerlijke verdeling was volgens de rechter 'nergens op gebaseerd' en 'uit de lucht gegrepen'. Bower - moeder van één kind - voelde zich hierop gedwongen ontslag te nemen. Sinds oktober 1999 leeft ze van een bijstandsuitkering.

De Commissie voor Gelijke Behandeling die de zaak van de vrouw had ondersteund, zegt dat de hoogte van het schadebedrag een record is voor seksediscriminatiezaken. Volgens de rechter zou haar bonus over 1999 minimaal 170 duizend pond hebben moeten bedragen. Behalve het verschil met de daadwerkelijke bonus krijgt zij ook nog de misgelopen salarissen en onkostenvergoedingen sinds haar ontslag als compensatie toegewezen.

Meer over