Brits-Franse woordenstrijd na 'Nacht van Cameron'

De Britse vicepremier Nick Clegg heeft de Franse premier François Fillon verzocht op te houden met anti-Britse retoriek. Dagenlang klonken er vanuit Parijs schimpscheuten in de richting van Londen. Volgens de Britten knagen de Fransen aan de kredietwaardigheid van het Verenigd Koninkrijk.

VAN ONZE CORRESPONDENT PATRICK VAN IJZENDOORN

LONDEN - De Brits-Franse verhouding is danig bekoeld na de eurotop waarin David Cameron 'Nee' zei tegen het voorgestelde verdrag over de begrotingsdiscipline.

Meteen na de 'Nacht van Cameron' vergeleken Franse diplomaten de Britse premier met een man die zonder zijn vrouw naar een parenavond gaat. De temperamentvolle Nicolas Sarkozy kon zijn woede amper in bedwang houden en weigerde Cameron de hand te schudden. Afgelopen woensdag, de dag waarop zijn leermeester Jacques Chirac schuldig werd bevonden aan corruptie, noemde Sarkozy de Britse premier een 'opstandig kind'.

Dat bleek het openingsschot van een geregisseerde aanval te zijn. Fillon wees de kredietbeoordelaars, die overwegen de Fransen hun triple-A-rating af te pakken, erop dat de Britse economie er slechter voorstaat dan de Franse. Bankpresident Christiaan Noyer voegde daaraan gemakshalve toe dat kredietbeoordelaars eens kritisch naar de Britse economie zouden moeten kijken. Minister van Financiën François Baroin kon niet achterblijven en constateerde dat de Britse economie in een 'zeer zorgelijke toestand' verkeert, dat er bijna sprake is van Griekse toestanden.

Een woedende Clegg noemde deze megafoondiplomatie 'simpelweg onacceptabel' en eiste een nadere verklaring. Tijdens een bezoek aan Brazilië belde Fillon hem vrijdag op om zijn excuses aan te bieden. Op dezelfde dag voerde Cameron 'goede gesprekken' met Angela Merkel, wat er volgens de Britse pers op duidt dat niet de Britten, maar de Fransen nu in de kou staan.

In elk geval lijkt er een definitief einde te zijn gekomen aan de bonhomie tussen Sarkozy en Cameron. Beide leiders trokken samen ten strijde tegen Kadhafi en de Franse president leende zijn vliegtuig aan Cameron uit, zodat hij in Frankrijk snel zijn stervende vader kon bezoeken.

Voor de Britse journalisten is de opgelaaide burenruzie een bron van creativiteit. Een politiek commentator meldde dat de Britten opkomen voor de bankiers zoals de Fransen dat doen voor hun boeren. The Sunday Times maakte een fotocollage waarin kelner Sarkozy de olijke restaurantbezoeker Cameron 'The Whine List' overhandigt, de 'klaaglijst'. Volgens de zondagskrant is het een Franse gewoonte om de Britten aan te vallen als het tij tegen zit. The Daily Telegraph zag in Sarkozy's gedrag het bewijs dat hij, met oog op de aanstaande presidentsverkiezingen, Cameron bewust in een lastige positie heeft gemanoeuvreerd, wetende dat de Conservatief dan als zondebok kan worden gebruikt. 'En dan noemen ze ons perfide!'

Ondanks de ruzie zijn de banden tussen beide volken, mede door de aanleg van de Kanaaltunnel en het succes van goedkope vliegmaatschappijen, sterker dan ooit. Een half miljoen Britten hebben een tweede huis in Frankrijk. Zeker 140 duizend Britten genieten er permanent van het goede leven. Tegelijkertijd verblijft er een kwart miljoen Fransen in Groot-Brittannië. Daarbij gaat het veelal om jongeren die gemakkelijker aan een baan in de Londense City konden komen dan in eigen land.

Francois Baroin

undefined

Meer over