British Museum voor het eerst dicht vanwege arbeidsconflict

Het British Museum in Londen zal volgende week maandag voor het eerst in zijn bijna 250-jarig bestaan helemaal gesloten zijn....

De eerste stakingsdag is gepland voor 17 juni, juist bij het begin van het hoogseizoen voor het museum. De museumdirectie is zeer verontrust over de stakingsoproep, maar weigert de bezuinigingsplannen te herzien. Het museum kampt met een exploitatietekort van vijf miljoen pond. Het bezoekersaantal is met 1,4 miljoen is teruggelopen. Dat is ondermeer veroorzaakt door de mond- en klauwzeerepidemie die vorig jaar Groot-Brittannië teisterde. En de aanslagen op 11 september 2001 in New York.

Het museum zou de bezuiniging vooral willen zoeken in het terugdringen van het aantal curatoren, conservatoren en onderzoekers. Naast het schrappen van banen wil het British Museum ook in de toekomst minder voorwerpen exposeren en de toegang tot verschillende galerieën beperken.

Het personeel is fel tegen deze bezuinigingen gekant. Zij vreest dat de kennis en deskundigheid die door de ontslagen verdwijnen, voor altijd verloren zullen zijn. Alan Leighton, een van de vakbondsvertegenwoordigers, stelt dat het British Museum als onderzoeksinstituut door de ingrepen van de directie aan geloofwaardigheid zal inboeten. 'De bezuinigingen tasten de kern van de activiteiten aan.'

In het verleden heeft het personeel van het British Museum wel vaker actie gevoerd, maar nooit heeft dit tot nu toe geleid tot het sluiten van het hele museum.

Meer over