'Brinkman raakte door toedoen OR geïsoleerd'

De ondernemingsraad van politiekorps Rotterdam-Rijnmond heeft dwarsgelegen bij de benoeming van twee functionarissen naast korpschef Brinkman. Dit zou volgens burgemeester Peper van Rotterdam de hoofdcommissaris in zijn korps hebben geïsoleerd....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

Peper verklaarde dit weekeinde in het PvdA-vlugschrift dat het goed is als Brinkman naast zich twee specialisten krijgt, één voor personeelszaken en één voor justitiekwesties. Hij reageerde hiermee op een advies van de twee bemiddelaars in het Rotterdamse conflict. Peper zegt in het PvdA-vlugschrift: 'Het is de OR die tot nu toe dwars heeft gelegen bij die benoemingen.'

De politiebonden zijn kwaad over deze voorstelling van zaken. 'Peper is kennelijk niet goed geïnformeerd over de vacante functies in de korpsleiding. De functie van directeur personeelszaken is in de rapportage van de bemiddelaars voor de eerste keer aangedragen. Er is geen sprake van een blokkade', aldus de bonden.

Ook de invulling van de andere functie, die van directeur justitiële zaken, wordt niet door de OR tegengehouden, beklemtonen de bonden. Volgens hen heeft Brinkman de adviesaanvraag zelf ingetrokken. De bewering van Peper dat Brinkman tot nu toe zonder korpsleiding heeft gewerkt, is volgens de bonden 'erg kort door de bocht'.

Brinkman heeft volgens de vakorganisaties zelf een einde gemaakt aan de integrale samenwerking in de korpsleiding door zijn plaatsvervanger K. Ottevanger op afstand te plaatsen. Vorige week werd in het korps woedend gereageerd op de zinssnede in het advies van de bemiddelaars dat Ottevanger 'mag vertrekken'.

Ottevanger is populair bij het personeel en dreigt door Peper te worden geslachtofferd. De plaatsvervangend korpschef heeft zowel Peper als minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken vrijdag laten weten dat hij voorlopig weigert mee te werken aan een overplaatsing. 'In het belang van het korps en gezien de impasse in het conflict tussen Brinkman en OR, blijf ik voorlopig zitten', zegt hij.

Meer over