Brief

Onbegrijpelijk zoals Van Beek zich opstelt. Komt het niet veel vaker voor in de Bijbel dat God alle mensen liefheeft?...

Als ik niet iets meer tolerantie had ten opzichte van mensen en hun gedrag dan Van Beek en bisschop Eijk, zou ik bijna naar de mening neigen dat alle intolerante christenen de dood verdienen. Maar wie zegt een goed christen te zijn, late hij dan het oordeel over zijn medemens aan zijn God over die hij zo letterlijk volgt en make hij zichzelf niet belachelijk met a-christelijke meningsuitingen.

Meer over