Brief van de dag - 'Snel en onopgesmukt'

MARLENE DUMAS EN DOMINIC VAN DEN BOOGERD

Het maakt mismoedig hoe de sprankelende schilderijen van René Daniëls worden beschreven. Recensent Stefan Kuiper staart er naar met zijn oren.

Al het positieve dat over Daniëls wordt gezegd, vindt hij onzinnig, onbetrouwbaar of onbegrijpelijk. Zelf beticht hij Daniëls van een 'duffe kwaststreek' (V, 23 mei).

Dat is hetzelfde als een moderne danser lompe gebaren verwijten omdat hij niet op spitzen sierlijke pasjes maakt. Iedere serieuze schilder begrijpt het probleem van de tot cliché verworden 'schilderachtige penseelstreek'.

Daniëls koos bewust voor een snelle, onopgesmukte schilderswijze. Als men virtuoos definieert als het talent om moeiteloos allerlei innemende effecten te bereiken, dan is Daniëls niet virtuoos. In andere zin is Daniëls wel degelijk virtuoos: hij maakt iets van bijna niets.

Zijn werk blinkt uit in een schrale, poëtische eenvoud waarin 'de ondraaglijke lichtheid van het bestaan' wordt weerspiegeld. Kuiper rept van 'ambachtelijke onbenulligheid'.

Daniëls koos ervoor de verf dun op het doek aan te brengen, als een vlies dat licht doorlaat; zijn kleuren fonkelen als reflecties op een zeepbel.

Wat is er mis met 'willekeurige kleurkeuzen'? Wat is Kuipers criterium voor kleurgebruik? De zogenaamde wetten van de goede smaak? De criticus smaalt over 'lippendienst van een groepje sympathiserende kunsthistorici, tentoonstellingmakers, collega's en oud-leerlingen'. Sinds wanneer is de waardering van mensen uit het eigen veld een diskwalificatie?

Met welke autoriteit waardeert Kuiper de tentoonstelling in het Van Abbemuseum met slechts twee sterren, terwijl hij overduidelijk blijk geeft van zijn onkunde en zijn desinteresse in het werk van een van onze belangrijkste kunstenaars?

undefined

Meer over