Brief van de dag 'over naar 5a, begaafde leerling!'

'Onderwijsmuseum verhuist naar Dordtse 'bonbondoos'', kopte de Volkskrant (Binnenland, 27 december). Al eerder maakte de krant melding van de verhuizing, maar nu, met de feestelijke foto's van het nieuwe gebouw prominent in beeld, wordt pas echt duidelijk dat het Onderwijsmuseum uit Rotterdam gaat verdwijnen.

Daarmee, wellicht, ook het rapport van de vierde klas lagere school van de schrijver Bob den Uyl (1930-1992). Het rapport hangt sinds januari 1989 als levensgroot kunstwerk van 17 bij 6 meter, naar een ontwerp van Toni Burgering, aan de hoge zijgevel van het Nationaal Onderwijsmuseum aan de Nieuwemarkt in Rotterdam.

Den Uyl woonde achttien jaar op de Botersloot 28D, pal naast het gebouw waarin tot 1983 de Gemeentebibliotheek was gehuisvest.

'Over naar 5a, begaafde leerling!' schreef meester Lodder naast de cijferlijst op het rapport van 1 maart 1940. De 6 voor 'Gedrag' en de 5 voor 'Verzuimde schoolt.' (schooltijd) steken laag af bij de zevens, achten en negens. Achter 'Vlijt' staat ook een 9.

In deze tijd van diplomadevaluatie en -fraude, hangt het rapport van Den Uyl aan de muur van het museum als mene tekel, als waarschuwing en toonbeeld van gedegen onderwijs.

Als ik de foto's van de bonbondoos goed bekijk, is er op een van de hoge ramen wel plaats voor het rapport. Dan kunnen bezoekers van het nieuwe museum met instemming of verbazing de oude schooltijd nog eens overdenken, de vakken en cijfers (Lezen, Schrijven, Rekenen, Nederl. taal, Vaderl. geschiedenis, Aardrijkskunde en Kennis der Natuur) bestuderen van een schoolrapport op de drempel van de Tweede Wereldoorlog.

'Een oud schoolrapport heeft iets aandoenlijks, iets ondefinieerbaar verdrietigs', zei Jan Siebelink bij de onthulling. 'Het heeft alles te maken met het voorbijgaan van de tijd.' Maar het rapport kan behouden blijven.

Heiloo,

letterkundig biograaf en docent

undefined

Meer over