Bridge - Kees Tammens

Bridge is een 'partnership game'. Je overlegt met jouw partner over een biedsysteem en kiest samen uit het grote aanbod van conventies. Speel je als paar agressief, avontuurlijk en soms een tikje ruw? Of prefereer je wetenschappelijk, nauwkeurig maar wel ietwat conservatief? Doeltreffend tegenspel is alleen mogelijk in eendrachtige samenwerking. Als leider in een spel ben je daarentegen geheel op jezelf aangewezen; de partner zit er aan de andere kant van de tafel letterlijk en figuurlijk als dummy bij. Soms, zoals in diagram 1, is het nuttig verschillende varianten op een rijtje te zetten.

Zie diagram 1

west noord oost zuid

2¿ pas 3¿ dbl

pas 4¿ pas 4¿

pas pas pas -

West kwam tegen 4¿ uit met de singleton klaveren: ¿9, ¿2, ¿3 en de secce ¿A in zuid. Met ¿V goedgeplaatst zijn er zes hartenslagen plus ¿A, ¿A, ¿A en ¿H. Maar dan moet je al je geld op ¿V in oost zetten. De eerste leider kwam met een ludieke oplossing door in de tweede slag uit zuid ¿B te spelen. Oost won ¿V en speelde een kleine klaveren, uit zuid een schoppen weg, en west troefde. ¿V voor ¿A. De leider stak over naar ¿10 in de dummy en speelde ¿V. Oost dekte met ¿H, getroefd in zuid. Met ¿A de laatste troef getrokken; overgestoken naar ¿H in de dummy voor de ¿B als tiende slag. Een tweede leider speelde, na ¿A, ruiten naar ¿H gevolgd door een ruiten uit de dummy. Oost troefde en speelde een kleine klaveren. Zuid troefde met ¿B, gevolgd door een keer troef met ¿A. Dan ¿A. Oost troefde voor de tweede keer - met ¿V, de laatste troef in oost - en speelde opnieuw klaveren, getroefd door zuid met ¿8. Zuid troefde voor de tiende slag ¿B met ¿10 in de dummy. De ruitenfiguur gaf intrinsiek de mogelijkheid van een extra slag. Klaveren voor ¿A, twee keer troef met ¿A en ¿H gevolgd door ¿A. Bij oost ¿9. De leider speelde ¿2 uit zuid, west ¿4 en zette in de dummy ¿8. Als west blokt met ¿10 win je ¿H en vervolg je ¿8 voor ¿V in west met ¿7 in zuid als tiende slag.

Bauke Muller, onze tweevoudige wereldkampioen (1993 en 2011) doorstond met vlag en wimpel een test in het afspel.

Zie diagram 2

west noord oost zuid

- - 3¿ 3¿

pas 4¿ pas 4¿

pas 4SA pas 5¿

pas 6¿ pas pas

pas - - -

Na ¿4, ¿10, ¿V en ¿A is er in 6¿ een klaverenverliezer. West lijkt met ¿H, weliswaar voor ¿A geplaatst en de snit succesvol, maar in vieren, een zekere troefslag te maken. De bedoeling van de trainer van het Nederlandse WK-team was zijn spelers een smother play te laten uitvoeren om ¿H onschadelijk te maken. De praktische Muller zag het anders. Na ¿A speelde hij ¿V, gevolgd door ¿B. West dekte natuurlijk niet met ¿H. Dan ¿A, ¿H en een schoppen getroefd in zuid. ¿A, ¿V en overgestoken naar ¿H gevolgd door een tweede schoppenaftroever. Naar ¿A in de dummy en de twaalfde slag met een derde schoppenaftroever. De dertiende slag viel samen: ¿H in oost en ¿H in west.

undefined

Meer over