Breuk Ritzen met USZO kwam totaal onverwacht

Minister Ritzen van Onderwijs heeft pas afgelopen weekeinde het besluit genomen het contract met de USZO, de organisatie die wachtgelden uitkeert aan onderwijspersoneel, op te zeggen....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

Vorige week woensdag schreef Ritzen de brief. 'Daarna heeft Ritzen bedacht dat ook andere partijen dan de USZO de wachtgelden kunnen uitkeren', zegt de woordvoerder van de minister.

In een brief van 17 december vorig jaar waarschuwde Ritzen USZO-directeur M. Ruys al dat 'wil ik het vertrouwen in een bestendige relatie met de USZO houden op korte termijn zeer duidelijke verbeteringen tot stand moeten worden gebracht'. Ritzen stelde een task force in die orde op zaken moest stellen.

Die schakelde het externe bureau CBE-Consultants in, wiens vernietigende rapport Ritzen vorige week donderdag naar de Tweede Kamer stuurde. Er deugt weinig van de organisatie en van de zeer duidelijke verbeteringen is nauwelijks sprake, beweerde CBE-Conslutants. 'Het beeld dat naar voren komt, stemt niet tot gerustheid, integendeel', schrijft Ritzen.

Maar Ritzen hield vertrouwen, zo blijkt uit de brief aan de Kamer. 'Ook van mijn kant wil ik alle medewerking verlenen om die kwaliteitsverbetering tot stand te brengen', schrijft Ritzen. 'In gezamenlijk overleg met USZO zal een plan van aanpak worden opgesteld dat ten doel heeft de kwaliteit van USZO op zeer korte termijn te verbeteren.'

Twee dagen later zei Ritzen voor de tv-camera's van van NOVA het contract te willen opzeggen. Nu spreekt het ministerie liever over 'het uitkijken naar andere organisaties'. Volgens Ritzens woordvoerder kan dat zal nog wel een tijdje duren. 'In de tussentijd wil Ritzen meewerken aan de verbeteringen van de USZO.'

De USZO is een verzelfstandigde overheidsdienst, maar minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken is politiek verantwoordelijk voor de organisatie. Dijkstals ministerie en de USZO gaven gisteren aan Ritzen aan zijn contract te houden, dat tot 2001 loopt. Maar Dijkstal gaf toe dat Ritzen de mogelijkheid heeft het contract op te zeggen, als er sprake is van wanprestatie.

Duidelijk is wel dat Ritzen van tevoren niet heeft overlegd met Dijkstal. Formeel hoeft dat ook niet, maar de Tweede Kamer zal vanavond in een overleg met de bewindslieden hierover toch opheldering vragen.

Meer over