'Bram Moszkowicz is niet geschikt voor zijn functie'

De deken van de Orde van Advocaten ging er hard in. Moszkowicz heeft volgens hem lak aan zijn cliënten en de beroepsregels. Hij eiste tegen de raadsman de zelden voorkomende straf van een jaar schorsing.

VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER WIL THIJSSEN

AMSTERDAM - Advocaat Bram Moszkowicz moet een jaar uit het ambt worden geschorst, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Dat eiste deken Germ Kemper van de Amsterdamse Orde van Advocaten dinsdag voor het tuchtcollege. Moszkowicz laat zich grotendeels vooraf en in contanten betalen, waarmee zijn cliënten een groot financieel risico lopen. Ook voldoet de strafpleiter niet aan zijn financiële meldplicht die witwassen van crimineel geld moet tegengaan, verstrekt hij geen of ondeugdelijke jaarrekeningen en schiet hij 'ernstig tekort' in zijn bijscholingsplicht.

Het was de derde keer dat Moszkowicz zich moest verantwoorden voor de Raad van Discipline en de derde keer dat hij niet kwam opdagen. Twee keer eerder werd hij berispt. Nu is het serieus, zei deken Kemper dinsdag. De deken noemt de financiële situatie van Moszkowicz' praktijk 'zeer bedenkelijk'. De strafpleiter kampt met een 'zorgelijke' liquiditeitspositie, met een negatief privévermogen, een 'omvangrijke' schuld aan zijn besloten vennootschap en een vordering van de Belastingdienst die een miljoen euro nadert of overschrijdt.

Daarmee is de continuïteit van zijn praktijk in gevaar en dus ook de belangen van zijn cliënten, aldus Kemper. Een van die cliënten heeft bij de deken geklaagd dat hij contante betalingen aan Moszkowicz moest doen tot 60 duizend euro, waarbij kwitanties werden afgegeven tot slechts 25.500 euro.

'Het is niet duidelijk wat Moszkowicz precies gaat doen voor de aanzienlijke bedragen die hij vooraf vraagt', zegt Kemper. 'Hij maakt de verwachtingen die hij wekt vaak niet waar. Soms stuurt hij zonder vooroverleg een kantoorgenoot naar een zitting.'

De strafpleiter voldoet bovendien niet aan zijn bijscholingsplicht. In 2006 behaalde Moszkowicz geen van de verplichte 20 punten, in 2007 behaalde hij 11 van de 32 punten, in 2008 haalde hij wederom nul punten. In de daaropvolgende jaren beloofde de advocaat beterschap en schreef hij de deken dat hij diens vertrouwen niet zou beschamen. 'Ik acht het ronduit grof en onaanvaardbaar mij dat te beloven en dan opnieuw met nul punten aan te komen', aldus Kemper.

Bij de formulering van zijn eis sneerde de deken dat Moszkowicz 'lak heeft' aan zijn cliënten en aan de beroepsregels. Een schorsing van een half jaar onvoorwaardelijk noemt Kemper 'passend bij iemand die niet geschikt is voor zijn functie'. De strafeis is fors; doorgaans legt de Raad voor Discipline schorsingen van enkele weken tot hooguit drie maanden op en dat komt slechts zelden voor. Maar de hoogste straf, definitieve ontheffing van zijn functie, wil de deken niet eisen 'omdat er geen sprake is van intrinsieke slechtheid'.

Schorsing van Moszkowicz van een jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, zou volgens Kemper moeten gelden voor een proeftijd van twee jaar. Als voorwaarden stelt hij dat de advocaat zowel dit als volgend jaar 30 bijscholingspunten haalt - 'de heer Moszkowicz zou zich alleen al moeten bijscholen voor vakethische inzichten in hoe je een kantoor moet runnen'. Ook moet de raadsman voor 31 december goedgekeurde jaarrekeningen over 2010 en 2011 aan de deken voorleggen. 'En ik zou er nog een derde eis aan willen toevoegen: brieven aan de deken en aan potentiële klagers zouden voortaan passend, binnen redelijke termijn en adequaat moeten worden beantwoord. Maar dat is helaas niet toetsbaar.' Reden voor die cynische toevoeging is Kempers constatering dat Moszkowicz zich tijdens het onderzoek van de deken aan geen van de door hemzelf gestelde afspraken en ultimatums heeft gehouden.

Bram Moszkowicz liet zich vertegenwoordigen door advocaat Gabriël Meijers, wiens kantoor grenst aan dat van Moszkowicz aan de Amsterdamse Herengracht. Volgens Meijers heeft de deken Moszkowicz' beroepsgeheim geschonden door een dossier aan te leggen waarin namen van cliënten leesbaar zijn. Hij eiste aanhouding van de zaak en voortzetting met een nieuw tuchtcollege en een dossier dat is geschoond van de cliëntnamen, maar daaraan gaf de Raad van Discipline geen gehoord. Wel werd het deel over contante betalingen aan Moszkowicz achter gesloten deuren behandeld.

Over de strafeis zegt Meijers dat schorsing van ten minste een half jaar kan leiden tot 'neergang en ondergang van Moszkowicz' praktijk'. De Raad van Discipline doet op 30 oktober uitspraak.

De strafpleiter was dinsdag zelf niet bereikbaar voor commentaar. RTL Boulevard, het tv-programma met nieuws over bekende Nederlanders dat Moszkowicz frequent meepresenteert, repte gisteravond met geen woord over de tuchtzaak.

undefined

Meer over