Braitons? Britons, gewoon Britten

De eindexamens zijn in volle gang. Op College Blaucapel in Utrecht deden de leerlingen van havo vijf Engels...

Een makkelijk examen, behalve de zesde tekst. Die was ‘verschrikkelijk’. Stephanie Hamon (19) en Cyril Stouten (16) zijn al om drie uur klaar, anderhalf uur nadat ze twaalf teksten en 42 vragen voorgeschoteld kregen.

De teksten komen uit kranten en tijdschriften als the Economist, the Financial Times of the Observer. Geen lectuur voor dummies.

Toch vonden Stephanie en Cyril het examen een fluitje van een cent. Hun voorkeur ging uit naar de ernstige teksten.

Het luchtige artikel over Nicole Kidman was ‘niet boeiend’, dat over de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden was ‘lastig, maar heel interessant’.

‘Alleen die eerste tekst begreep ik niet’, zegt Cyril. ‘Wat waren die Braitons toch?’ Stephanie kijkt hem ongelovig aan. ‘Het waren Britons, gewoon Britten.’ Cyril kan zich wel voor het hoofd slaan. ‘Stom! Dat had ik niet door.’

Een kwartier later komt José Schram (18) met rode wangen uit de gymzaal. ‘Ik was mijn concentratie kwijt na tekst zes. Die was verschrikkelijk. Het onderwerp lag me niet en het stond vol moeilijke woorden.’

De tekst uit the Sunday Times blijkt voor veel leerlingen een struikelblok. Het is een pleidooi om criminaliteit niet preventief, maar repressief aan te pakken. Zinnen als “prison works because it deters and incapacitates” liggen de leerlingen niet, noch linguïstisch, noch inhoudelijk.

‘Die zesde was moeilijk, maar dat was dan ook het enige moeilijke’, zeggen Leuvon van der Leeuw (17) en Jelle Verhoef (16). Engels vinden ze sowieso een peulenschil. Ze hebben er amper voor gestudeerd. Leuvon heeft op de bus naar school nog snel een tekst gelezen en Jelle heeft ‘gewoon niks gedaan’.

Niet dat ze Engels onbelangrijk vinden, integendeel. Volgend jaar gaan ze integrated communication management studeren aan de Hogeschool van Utrecht. Dat is een Engelstalige opleiding waarmee je een internationaal diploma kan behalen.

‘Je kan er van alles mee doen, van evenementen organiseren tot bij de overheid werken’, zegt Leuvon enthousiast. Hij heeft geen last van de verzuchting van Loesje, op de poster achter hem: ‘Ben je blij dat de examens achter de rug zijn, staat het leven voor de deur’. Nee, hij heeft er zin in. ‘Ik moet alleen nog een toelatingstest Engels doen, maar die zal wel niet moeilijker zijn dan dit examen.’

Als het examen om vier uur afloopt, blijven er in de gymzaal maar weinig mensen over. Er staan er meer voor de deur van de zaal. Ze wachten op hun kladjes, die ze willen vergelijken met de antwoorden op internet.

Ook Pauline Lemmens (16) komt haar kladversie afhalen. Ze is tevreden over de teksten. ‘Die waren niet echt interessant, maar ook niet zo saai dat je in slaap viel.’

Meer over