Bouwen in IJmeer in strijd met wet

De wethouders van Almere en Amsterdam zullen uiteindelijk vastlopen in een juridische steeg met hun woningbouwplannen, schrijft Thilde Kuit...

Thilde Kuit.

‘Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.’ Adri Duivesteijn is PvdA-wethouder ruimtelijke ordening van de gemeente Almere. Op 9 april 2006 trad hij op in het televisieprogramma Buitenhof in verband met de plannen voor ‘het bouwen van een stad aan het water; Almere in het IJsselmeer en een openbare vervoersverbinding naar Amsterdam’. Hij was vol vertrouwen in het welslagen van zijn ambitieuze missie.

Nu ruim drie jaar later is de Structuurvisie van Almere gepresenteerd. Deze visie weegt 3.200 gram en telt 520 pagina’s. Kortom: een solide bouwsteen voor de toekomst van de Groeistad Almere.

We hebben de prachtigste ontwerpen gezien van woningbouw buiten de dijk in het IJmeer. Een soort IJburg, dat IJland wordt genoemd, waarop naast woningen ook de ingang van de tunnel komt, die de bewoners in een kwartiertje naar het Rembrandtplein in Amsterdam voert. Deze tunnel eindigt echter op het kindvriendelijke en rustige IJburg.

De realiteit is dat het IJmeer/Markermeer/IJsselmeer in z’n geheel door het Rijk is aangewezen als beschermd natuurgebied. In dit gebied staat het Rijk en ook Europa geen bebouwing of infrastructuur toe. Binnen de ruime grenzen van Almere op het land is er voldoende ruimte om de grote aantallen huizen te bouwen voor de geplande uitbreiding met 60 duizend.

De realiteit is, dat het anno 2009 niet meer mogelijk is een woonwijk te bouwen in het IJmeer. Zelfs niet onder het mom van verhoging van de kwaliteit van de natuur. Vanuit ons nieuwe Wereld Erfgoed Waddenzee moeten ontelbare vogels ongestoord over het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer de grote oversteek naar het zuiden kunnen maken.

Dit grote zoetwatermeer dient als basis voor vogelvoedsel, voor vogelrust en vogelbroed, maar ook als zoetwatervoorraad voor drinkwater en voor de landbouw. Zoet water is een schaars artikel en voldoende schoon water is in de toekomst van levensbelang.

Dit zoetwatermeer is daarnaast ook van belang voor de visserij en de scheepvaart. Recreanten vinden er hun vertier en het is bovendien onmisbaar als waterberging bij stijging van de zeespiegel en bij inklinking van de veenbodem. Het meer dient als bescherming tegen kruiend ijs, maar wordt ook gebruikt als koelwater voor de energiecentrale bij Diemen.

Het lijkt dat de Structuurvisie wordt gedragen door tunnelvisies van de wethouder van Almere en diens collega in Amsterdam, die kennelijk ook de wetten niet zo nauw nemen. Uiteindelijk zullen daarom rechters bepalen dat deze plannen in strijd zijn met het recht en zullen de wethouders door eigen toedoen vastlopen in een ‘juridische steeg’.

Meer over