Bouterse zou ook betrokken zijn geweest bij moord

De Surinaamse oud-legerleider Desi Bouterse zou door justitie behalve van drugshandel ook worden verdacht van betrokkenheid bij moord of doodslag....

Van onze verslaggeefster

AMSTERDAM

Volgens de raadsman van Bouterse, A. Moszkowicz, maakt het CoPa-dossier inderdaad melding van de aanslag, maar is het feit hem niet ten laste gelegd. 'Hij wordt er niet van verdacht', zei Moszkowicz vrijdagavond in Nova. 'Het is onderzocht, maar men is er niet verder op ingegaan.' Justitie voerde het onderzoek uit op basis van de verklaring van een anonieme getuige, aldus Moszkowicz, en er kwam niets uit.

Uit het CoPa-dossier, waarin de bewijzen tegen Bouterse zijn verzameld, zou ook blijken dat Justitie de opsporing en aanhouding van medeverdachten verlangt. Volgens het Journaal wil justitie op termijn het hele Surikartel uitschakelen. Deze criminele organisatie wordt verdacht van drugshandel, het witwassen van geld, fraude, omkoping en nu mogelijk ook moord.

Bouterse, voor wie Interpol op verzoek van het OM in Den Haag onlangs een internationaal arrestatiebevel heeft verspreid, zou de leider zijn van het Surikartel. In het Copa-dossier duiken verder de namen op van ex-militairen die in 1980 met Bouterse de coup in Suriname pleegden: E. Boerenveen, Ch. Mijnals, I. Graanoogst, M. Zeeuw, B. Sital. Een deel van hen is op dit moment adviseur van Bouterse, een ander deel bestaat uit zakenlui die samenwerken met Bouterse. Ook wordt H. Goedschalk in het dossier genoemd. Hij is president van de Centrale Bank van Suriname.

Tot dusver werd aangenomen dat in het CoPa-dossier alleen werd gesproken over de betrokkenheid van Bouterse bij drugshandel en het witwassen van geld. In het CoPa-dossier wordt echter ook gesproken over 'mogelijke betrokkenheid bij een, in 1985 te Rijswijk, gepleegde moord c.q. doodslag'.

De aanslag, in het vertrek naast het kantoor van de Raad voor de Bevrijding van Suriname, is nooit opgelost. Drie muzikanten werden het slachtoffer, twee raakten gewond.

Meer over