Bouterse: we moeten vergeven

In Suriname is overwegend positief gereageerd op de opvallende oproep van president Desi Bouterse om Nederland te vergeven voor de slavernij. Zowel kerkleiders als parlementariërs steunden dinsdag Bouterses oproep. Ze benadrukten dat niet naar het verleden maar naar de toekomst moet worden gekeken.

VAN ONZE VERSLAGGEVER STIEVEN RAMDHARIE

AMSTERDAM - Het is voor het eerst dat een Surinaams staatshoofd Nederland vergeeft voor het slavernijverleden. Bouterse, die al 31 jaar ruziet met Den Haag, sprak zijn verzoenende woorden tijdens de 150-jarige viering van de afschaffing van de slavernij.

'Laten wij, wanneer de kolonisator heeft gevraagd om vergeving, hem ook vergeven', reageerde Bouterse op vicepremier Asscher die in Amsterdam 'diepe spijt' had betuigd. 'Gaan we ze vergeven?', riep hij op het Onafhankelijkheidsplein diverse keren naar het publiek. 'Want wij zijn nazaten en zij zijn nazaten. Wanneer we met haat en wrok door blijven gaan, is er geen plaats voor vooruitgang en liefde.'

Eerder op de dag, tijdens een kerkdienst, vergaf ook bisschop Emile Ritfeld van de Evangelische Broedergemeente (EBGS) Nederland. De eis van sommige Surinaamse Nederlanders dat Den Haag excuses moet aanbieden, vindt weinig weerklank in Suriname.

'Ik kan mij vinden in de woorden van de president en de spijtbetuiging van Asscher', zegt Carl Breeveld, dominee en parlementslid voor de partij DOE. 'Laten we hier een streep onder zetten, de draad oppakken en ons richten op de toekomst. Anders blijf je gevangen in langdurige verbittering en wrok.'

Ook parlementariër Ronny Asabina van de BEP, net als Breeveld geen aanhanger van Bouterse, steunt de presidentiële stap om Nederland te vergeven. De BEP wordt voornamelijk gesteund door de marrons, afstammelingen van de gevluchte slaven.

'We moeten kracht putten uit onze geschiedenis en nu onze toekomst bepalen', betoogt Asabina. 'Voortdurend naar het verleden kijken, zal ons nergens brengen. Het was een zwarte bladzijde maar laat het voor wat het is. De slavernij is een gepasseerd station.'

Net als Breeveld wijst Asabina een verzoek aan Nederland voor herstelbetalingen af. De Surinaamse econoom Armand Zunder kwam in 2008 op een bedrag van 379 miljard euro voor wat de ruim 300 duizend slaven en hun nazaten is aangedaan. Asabina: 'Je waardigheidheid als mens, heeft geen prijs. We moeten onze hand niet ophouden.'

Zunder, voorzitter van het Comité Reparatie Slavernij Verleden Suriname, is verbaasd en teleurgesteld over Bouterses stap. Hij vindt dat Den Haag op z'n minst de niet betaalde lonen van de slaven moet uitkeren aan hun nazaten. Zunder komt op een schadeloosstelling van minimaal 19 miljard euro.

Zunder: 'Dit was een eenzijdig besluit van de president. Eerst had een maatschappelijke discussie moeten plaatsvinden, ook in het parlement, voor je hiertoe beslist. Wat toen plaatsvond onder de slavernij, was een misdaad tegen de menselijkheid.'

De Surinaamse president Bouterse wil Nederland het slavernijverleden vergeven. Er moet een streep onder, vinden vele Surinamers met hem. Maar waarom wordt in Brazilië de Nederlandse 'slavenbaron' Johan Maurits van Nassau nog steeds als held vereerd?

Desi Bouterse

President Suriname

undefined

Meer over