Bot: troepen naar zuiden Afghanistan

Minister Bot van Buitenlandse Zaken zal vandaag in het kabinet pleiten voor het uitzenden van Nederlandse militairen naar het zuiden van Afghanistan....

Het kabinet zal vandaag waarschijnlijk nog geen besluit nemen over de nieuwe missie, ook al is volgens Bot aan alle voorwaarden voldaan. De kleinste regeringspartij, D66, aarzelt. Met name minister Pechtold voor Bestuurlijke Vernieuwing vraagt zich af of Nederland medio volgend jaar daadwerkelijk de wederopbouw ter hand kan nemen in een gebied waar nu nog hevig wordt gevochten. Ook de D66-fractie heeft twijfels.

Volgens minister Bot (CDA) heeft Nederland ‘extra’ garanties gekregen dat de NAVO de Nederlandse troepen te hulp zal schieten als zij in de problemen komen. Dat geldt ook voor de voornamelijk Amerikaanse troepen, die in de provincie jacht maken op Taliban-strijders en terroristen in het kader van operatie Enduring Freedom.

Als Nederland meedoet, zal dat volgens bronnen rond het kabinet gebeuren met maximale gevechtskracht: eigen pantservoertuigen, bewapende helikopters en F-16-vliegtuigen.

Bot hamerde erop dat de Nederlandse troepen gescheiden zullen opereren van de Amerikaanse eenheden. De Nederlandse militairen krijgen onder meer de taak te zorgen voor de bewaking van de provinciale reconstructieteams, die helpen bij de wederopbouw van het land. Verder moeten zij het gezag van de centrale regering in het gebied versterken. ‘Het is niet de bedoeling om operatie Enduring Freedom nog eens dunnetjes over te doen’, aldus Bot.

Behalve om extra veiligheidsgaranties had de Kamer ook gevraagd om de verzekering dat eventuele gedetineerden behoorlijk zullen worden behandeld. Ook op dat punt zei Bot gerustgesteld te zijn. De regering heeft met de Afghaanse autoriteiten een overeenkomst gesloten waarin Kabul garandeert dat gevangenen niet zullen worden gemarteld en dat zij niet de doodstraf krijgen. Ook krijgt het Rode Kruis onmiddellijk toegang tot hen. Om te bereiken dat Nederland een oogje in het zeil kan houden, moeten de gevangenen in een detentiecentrum in het ‘Nederlandse’ gebied blijven.

Meer over