Bosnische regering blokkeert gevangenruil

De Bosnische regering heeft maandag een lang verwachte gevangenruil tegengehouden. Het had de grootste uitwisseling moeten worden sinds ondertekening van het vredesakkoord, dat bepaalt dat voor vrijdag alle krijgsgevangenen moeten zijn vrijgelaten....

REUTER; AP

Reuter, AP

SARAJEVO

De Bosnische Kroaten en de Serviërs maakten gisteren wel aanstalten hun krijgsgevangenen te laten gaan, aldus woordvoerder van het Rode Kruis in Sarajevo, Jacques de Maio. Maar de Moslims willen eerst opheldering over het lot van 24 duizend vermisten voordat zij overgaan tot vrijlating, zo verklaarde het hoofd van de commissie voor gevangenruil, Amir Masovic. Bovendien, zo zei hij, hadden de Serviërs beloofd slechts tweehonderd Moslimgevangenen te laten gaan. De Bosnische regering wil dat er ten minste vierduizend Moslims vrijkomen.

Voor het leven van de 24 duizend vermisten wordt gevreesd. Tot deze groep worden ook de duizenden mannen uit Srebrenica gerekend, die sinds de val van deze oostelijke Moslim-enclave worden vermist. De meeste mensen verdwenen evenwel tijdens de 'etnische zuiveringen' die de Bosnische Serviërs voorjaar en zomer 1992 in het noorden en oosten van het land uitvoerden. De afgelopen dagen zijn geruchten als zouden binnenkort massagraven worden opengelegd, aangezwollen. Volgens de Servische onafhankelijke media heeft president Clinton zijn ambtgenoot Milosevic gevraagd diens invloed op Bosnisch Servische leiders te doen gelden.

Rode-Kruiswoordvoerder De Maio sprak zijn teleurstelling uit over de eenzijdige wijziging van het tijdschema, dat was opgesteld door het Rode Kruis en van belang wordt geacht voor het opbouwen van vertrouwen tussen de partijen. De bedoeling was dat er zo'n vijfhonderd gevangenen vrij zouden komen, tijdens twee uitwisselingen bij Banja Luka en bij één in de buurt van Sanski Most.

Afgezien van deze tegenslag houden de partijen zich over het algemeen redelijk aan de afspraken van het Daytonakkoord. De NAVO-vredesmacht IFOR heeft zich nog maar een paar keer gedwongen gezien schoten te lossen. Wel vielen er zondag opnieuw gewonden door mijnexplosies. Twee Zweedse militairen verloren daarbij elk een voet.

De VN-Veiligheidsraad boog zich gisteren over het opzetten van een vredesmacht (van ongeveer vijfduizend man) in Oost-Slavonië, de regio in Kroatië die nog in Servische handen is. Volgens Dayton wordt het gebied gedemilitariseerd en voor een overgangsperiode van twee jaar onder internationaal toezicht geplaatst. De VS stonden erop dat dit VN-toezicht blijft.

Meer over