Bosnië weer genoemd als thuisbasis terroristen

De aanslag op het VN-hoofdkwartier in Irak in augustus 2003 is gepleegd door terroristen die in Bosnië-Herzegovina zijn opgeleid en banden hebben met het terreurnetwerk Al Qa'ida....

Van onze buitenlandredactie

Bodansky is directeur van de speciale eenheid voor terrorisme en niet-conventionele oorlogsvoering van het Amerikaanse Congres. Hij ontdekte een netwerk van meerdere, goed geïnstrueerde groepen Arabieren die direct of indirect in contact staan met Osama bin Laden. 'De internationale gemeenschap en de lokale autoriteiten zijn hiervan op de hoogte, maar doen daar weinig tegen.'

Een groep die in de regio Zenica is opgeleid, trok via Italië naar Irak, om daar ten strijde te trekken tegen de Amerikanen, stelt Bodansky. Volgens hem houden zich in Bosnië ook terroristen schuil tegen wie in het Westen een arrestatiebevel is uitgevaardigd.

Dergelijke berichten over moslimfundamentalisten op de Balkan zijn niet nieuw. Tijdens de oorlog in Bosnië (1992-1995) mengden zich volgens het Western Policy Center in Washington zo'n zesduizend Arabieren en Afghanen als vrijwilliger in de strijd. En sinds het vredesverdrag van Dayton in 1995 geldt de Moslim-Kroatische Federatie als een missiegebied voor wahhabistische Saudi's, die er vele grote moskeeen lieten bouwen. Kort na 11 september 2001 werd in de kantoren van een Saudische hulporganisatie een overzicht van tien jaar jihad-activiteiten ontdekt - en een lijst met financiers van Al Qa'ida. Begin 2002 werden zes Algerijnen (van wie er vijf een Bosnisch paspoort hadden) gevangengezet en naar Guantánamo Bay overgebracht.

De traditionele islam begint langzaam te veranderen in Bosnië, waarschuwde een imam de VS begin 2003 al.

Het tijdschrift SAFF, volgens Stephen Schwartz van het Western Policy Center 'onmiskenbaar wahhabistisch', drukte in augustus van dit jaar een religieus commentaar af van sjeik Salman Ibn Fahd Al-Awda uit Riyad, een sympathisant van Bin Laden .

Deze Al-Awda, zo werd vernomen uit een afgeluisterd gesprek van 'Mohammed de Egyptenaar', hoofdverdachte van de aanslagen in Madrid, fincanciert 'alles, alles, alles, van Mali tot Thailand'. Schwartz: 'Uit het commentaar in SAFF wordt duidelijk dat Al-Awda's arm reikt tot op de Balkan.'

Kroaten getuigen in

Servische oorlogszaak

AP

BELGRADO

Twee voormalige Kroatische krijgsgevangenen die in 1991 ternauwernood ontkwamen aan een massaslachting op een Servische varkensboerderij, hebben maandag daarover getuigd voor het speciale Servische oorlogstribunaal.

Ermil Cakalic en Dragutin Berghofer vertelden dat zij door Servische vrienden werden overgeplaatst naar een andere gevangenis, kort voordat hun meer dan tweehonderd celgenoten zouden worden vermoord bij Ovcara. Daar hadden zij nog net enkele hoge militairen zien aankomen.

Hun getuigenis is bijzonder, omdat die moet aantonen dat Servië in staat is zijn eigen oorlogsmisdadigers te berechten.

Meer over