Bos: vertrekpremie vaker aanvechten

Rapport: veel bedrijven geven bestuurders meer dan een jaarsalaris mee bij vertrek...

Den Haag Bedrijven zouden best wat vaker naar de rechter mogen stappen om hoge vertrekvergoedingen aan te vechten. Deze oproep deed minister Bos van Financiën maandag, toen hij een rapport over goed ondernemingsbestuur in ontvangst nam.

Uit het rapport van de commissie-Streppel blijkt dat veel bedrijven het niet al te nauw nemen met het voorschrift dat bestuurders bij hun afscheid maximaal één jaarsalaris meekrijgen. Deze regel is opgenomen in de code-Tabaksblat, waarvan de naleving door de commissie wordt gevolgd.

De vertrekregelingen blijven een achilleshiel: maar liefst zes op de tien beursgenoteerde bedrijven wijken van de regels af. De code is weliswaar in de wet opgenomen, maar biedt de mogelijkheid om van sommige regels af te wijken. Voorwaarde is dan wel dat een bedrijf in zijn jaarverslag uitlegt waarom die regel niet zou moeten gelden. In het geval van hoge vertrekvergoedingen is de ontsnappingsclausule vaak dat het om bestaande contracten gaat.

Bos heeft aan den lijve ondervonden hoe hardnekkig de contractueel geregelde vertrekpremies zijn. Als eigenaar van ABN Amro heeft hij het bestuur een aantal keer opgedragen om te proberen zulke contracten door de rechter te laten vernietigen. Hij ving nogal eens bot, maar vindt dat geen reden om het dan maar niet te proberen. ‘Soms laat een contract geen keus, maar mogelijkheden zijn er vaak wel.’ Streppel ondersteunde de oproep van de PvdA-minister. ‘De exitvergoeding van een jaar staat al jaren in de code, dus vind ik de aansporing van Bos goed.’

Een ander zorgenkind is de diversiteit in de raden van bestuur en van commissarissen. Minister Van der Hoeven van Economische Zaken noemde het maandag ‘van de zotte’ dat er niet meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven te vinden zijn. ‘Jammer dat er een motie-Kalma voor nodig is om dat te regelen. Die stap had u kunnen voorkomen’, sprak zij richting bedrijven. Zij doelde daarmee op een oproep van de Tweede Kamer om te streven naar minimaal 30 procent vrouwen in de top.

De code-Tabaksblat werd in 2003 opgesteld door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, aandeelhouders en academici. De code moest het vertrouwen in het beursgenoteerde bedrijfsleven herstellen, dat door de schandalen bij onder meer Ahold en KPNQwest een deuk had opgelopen. In 2008 werd een aantal bepalingen in de code aangepast. Er werd een grotere nadruk gelegd op het beheersen van risico’s binnen de vennootschap, er kwamen gedragsregels als een bedrijf overgenomen wordt, en extra verantwoordelijkheden voor de commissarissen.

De commissie-Streppel volgt de naleving van de code sinds afgelopen zomer. De komende tijd is de commissie van plan goed te letten op het diversiteitsbeleid aan de top, en het ‘burgerschap’ van aandeelhouders. ‘Aandeelhouders hebben meer rechten gekregen. Daar horen ook meer plichten bij’, vindt Streppel.

Meer over