Borst wil bezuinigen op onderzoek in zorgsector

Minister Borst van Volksgezondheid wil fors bezuinigen op wetenschappelijk onderzoek in de gezondheidszorg. Het onderzoeksbudget wordt met ingang van volgend jaar structureel met 40 procent teruggebracht; van 44 miljoen naar ruim 28 miljoen euro per jaar....

Dat heeft het ministerie vorige week meegedeeld aan ZonMW, de instelling die het geld verdeeld over de onderzoeksinstellingen. ZonMW is in alle staten, net als de patiëntenorganisaties. Volgens hen komt door de bezuiniging een aantal belangrijke onderzoeken in gevaar die uiteindelijk het leven van patiënten verbeteren.

Zo staat volgens de instelling een gepland onderzoek naar verpleging en verzorging op de tocht. Dat moest aantonen hoe verpleegkundigen het best kunnen werken . ZonMW vreest ook voor de alcohol- en vuurwerkcampagnes, en de campagne ter preventie van overgewicht. 'Het is onverstandig met dit soort onderzoeken te stoppen. Dat komt uiteindelijk als een boemerang terug.'

Volgens het ministerie gaan alle bestaande projecten gewoon door, net als de onderzoeken die al zijn goedgekeurd krijgen subsidie. Wel wil het ministerie de komende weken met ZonMW overleggen welke toekomstige projecten echt cruciaal zijn.

De woordvoerder wil overigens niet spreken over een bezuiniging. Volgens hem had ZonMW nog veel geld in reserve, voorschotten van het ministerie die de instelling nog niet had uitgegeven. Uit een studie van KPMG blijkt verder, zegt hij, dat de financiële verantwoording van ZonMW 'niet bepaald op rolletjes loopt'.

Vice-voorzitter Dick Dees van ZonMW weerspreekt dat het KPMG-rapport iets te maken heeft met de korting . 'Dat is vorige week expliciet tegen me gezegd op het ministerie.' Volgens hem zijn de problemen financieel-technisch van aard.

Het 'stuwmeer aan reserves' is volgens Dees al een tijd geleden opgelost. 'We hebben anderhalf jaar geen voorschotten meer gehad. Hier wordt een sfeer gecreëerd alsof er iets mis zou zijn met ZonMW. Het enige echte argument wordt niet genoemd: er moet worden bezuinigd om de extra uitgaven voor het wegwerken van wachtlijsten te compenseren.'

Meer over