Borst weigert tarieven artsen te verhogen

Minister Borst van Volksgezondheid weigert de tarieven van huisartsen, specialisten, en andere vrije beroepsbeoefenaars in de zorg te verhogen ter compensatie van de sterk gestegen premies voor hun arbeidsongeschiktheidsverzekering....

De beroepsgroep gaat zich nu beraden op protestacties tegen het besluit. Dat had ze al aangekondigd vóór ze de definitieve beslissing van Borst kende.

De minister vindt compensatie van de premie niet nodig. Die is fiscaal aftrekbaar, schrijft ze aan het CTG. Bovendien werkt het CTG aan een totaal nieuwe inkomenssystematiek voor in elk geval de huisartsen, aldus Borst. In afwachting daarvan wil ze geen afzonderlijke tariefsaanpassingen.

De verhoging zou dit jaar 115 miljoen euro hebben gekost, waarvan 56 miljoen ten goede gekomen zou zijn aan de medisch specialisten. Ze hebben tot dusver helemaal geen compensatie gehad voor de forse premieverhogingen vand de afgelopen jaren. De anderen, zoals huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, kregen vorig jaar een kleine compensatie voor de verhogingen in 1999 en 2000.

De aangekondigde acties van de vrije beroepsbeoefenaar staan los van de acties die de huisartsen willen voeren vanaf 1 juli. Die zijn bedoeld om een hogere vergoeding af te dwingen voor avond-, nacht- en weekeinddiensten. Vandaag praten huisartsen daarover met topambtenaar Van Lieshout, die hen had uitgenodigd.

Meer over