Borst stuurt hoge ambtenaar de laan uit

Minister Borst van (VWS) stuurt topambtenaar T. van der Putte (53) op 1 januari 1998 de laan uit. In de nieuwe topstructuur van het ministerie is voor hem geen plaats....

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG

Van der Putte volgde zijn collega H. de Maat-Koolen van Sociale Zaken naar VWS. De Maat was tot 1 augustus van dit jaar voorzitter van de bestuursraad, maar trad af vanwege zware kritiek op de topstructuur van het departement. Zij is niet ontslagen maar, in afwachting van een andere baan, raadsadviseur bij VWS.

De bestuursraad bleek een mislukking en is inmiddels afgeschaft. Borst heeft de nieuwe topstructuur vervangen door de oude, vertrouwde organisatie. Daarbij staat een secretaris-generaal (sg) aan het hoofd van het ambtelijk apparaat. Debeleidsterreinen worden geleid door een directeur-generaal (dg). Op 1 januari 1998 wordt de organisatieadviseur R. Bekker de nieuwe sg.

De overgebleven leden van de oude ambtelijke top, H. Schneider en P. Pennekamp, zijn door Borst tot dg benoemd. Borst is nu nog op zoek naar een plaatsvervangend sg.

Meer over