Borst had zonder loting kunnen studeren

Minister Borst van Volksgezondheid zou direct een studieplaats geneeskunde hebben gekregen als het kabinetsstandpunt over de toelating van studenten tot studies met een studentenstop in haar tijd had gegolden....

ANP

AMSTERDAM

Dit blijkt uit een onderzoek van studenten van de medische faculteit van de Universiteit van Amsterdam (UvA) onder 27 prominente artsen.

Het kabinet wil aspirant-studenten met een gemiddeld eindexamencijfer van 8 of hoger meteen toelaten op de universiteit. Kandidaten die lager scoren, moeten loten.

Oudkerk rondde zijn gymnasium-b af met een gemiddeld eindexamencijfer van 6,5. Borst slaagde met een 8,5. De UvA-studenten proberen aan te tonen dat het eindcijfer van de middelbare school geen graadmeter is voor het succes van artsen.

Ze vragen een nader onderzoek naar het verband tussen maatschappelijk succes en de cijfers van het vwo-examen, voordat het nieuwe lotingssyteem wordt ingevoerd. Het onderzoek is niet representatief, omdat er slechts 27 artsen aan meededen.

Slechts acht van de deelnemende artsen rondde de middelbare school af met gemiddeld een 8 of hoger.

Meer over