Borst dreigt met verbod op reclame voor alcohol

Minister Borst van Volksgezondheid wil alcoholreclame en alcoholsponsoring geheel of gedeeltelijk verbieden als de sector zichzelf niet snel beperkingen oplegt....

De Tweede Kamer haalde deze week de angel uit een wetsvoorstel van de minister dat beoogt alcoholgebruik tegen te gaan. Zo komt er geen verbod op het schenken van alcohol in personeelskantines en bedrijfsrestaurants. Ook weigert de Kamer Borst volmachten te geven om verdere drankverboden af te kondigen. De Kamer wil daar zelf over beslissen.

De minister krijgt evenmin een volmacht om alcoholreclames aan te pakken. Niettemin toonde Borst zich tevreden na afloop van het debat. 'Het belangrijkste is dat de grondslag voor een verbod op alcoholreclame en -sponsoring overeind is gebleven', zei minister Borst. 'De Kamer gaat akkoord met het tijdpad dat ik daarvoor heb aangegeven. Over een jaar zal verbetering zichtbaar moeten zijn.'

Borst moet het doen met een nipte meerderheid. VVD en CDA voelen niets voor een harde aanpak van de alcoholreclame. Haar eigen partij, D66, staat ook op de rem. Zelfs de PvdA is huiverig voor een eenzijdig verbod door de overheid, maar stemde uiteindelijk wel in met het door Borst uitgezette tijdpad. Van de kleine christelijke partijen, GroenLinks en SP krijgt Borst alle ruimte.

De minister vindt dat de alcoholbranche zich nu al niet houdt aan zijn eigen reclamecode. Zo richt de reclame zich wel degelijk op de jeugd en wordt ook een relatie gelegd tussen alcohol en sport. De bewindsvrouw wil tevens dat televisiereclame alleen nog in de late avond wordt uitgezonden en dat popzenders helemaal niet meer met drank adverteren.

Ten slotte wil zij dat in de reclamecode ook strenge regels worden opgenomen voor het goedkoop aanbieden van drank tijdens happy hours.

Meer over