Borst blijft tegen aparte behandeling voor zieke werknemer

Minister Borst van Volksgezondheid is erop tegen dat ziekenhuizen extra geld van werkgeversontvangen voor een voorrangsbehandeling van hun zieke personeel....

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG

De ziekenhuizen zullen die extra inkomsten moeten inleveren, zei Borst. Als een ziekenhuis een aparte stichting in het leven roept om het werkgeversgeld buiten het toegestane budget om te kunnen incasseren, zal de minister die stichting beschouwen als privé-kliniek. En privé-klinieken worden op korte termijn aan strenge regels gebonden. Het kabinet heeft daar juist mee ingestemd.

Marijnissen wilde opheldering over de plannen van twintig ziekenhuizen om binnen hun muren - maar in een aparte stichting - centra te ontwikkelen waar werknemers met een beroepsziekte op kosten van hun werkgever kunnen worden onderzocht en zonodig behandeld. Het initiatief daartoe is genomen door het organisatie-adviesbureau GMG, dat voor dit project de Stichting Arbeid en Gezondheid heeft opgericht. GMG is in gesprek met het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem, het Westeinde Ziekenhuis in Den Haag, het Medisch Centrum Leeuwarden en De Weezenlanden in Zwolle.

Borst zei op de hoogte zijn van het GMG-initiatief. In 1996 ontwikkelde het onderzoeksbureau NZI samen met M. de Bosschere (een van de partners in het huidige GMG) een plan om zieke werknemers met voorrang te laten behandelen in ziekenhuizen, revalidatie-oorden en in de geestelijke gezondheidszorg. Borst weigerde toen haar medewerking vanwege die voorrang voor werknemers, zei ze gisteren.

Het NZI kreeg als pleister op de wonde de opdracht om na te gaan wat de ziekenhuizen doen met de 50 miljoen gulden die ze in 1997 kregen om wachtlijsten weg te werken. De Bosschere ging, zo bevestigt zij, samen met haar compagnon Van Vlaanderen verder op het pad van door werkgevers betaalde centra.

Borst zei gisteren dat zij wel voorstander is van dergelijke centra, die zijn gespecialiseerd in kennis van beroepsziekten. Maar zij wil niet dat daar zorg voor speciale groepen worden geboden. Marijnissen was niet gerustgesteld. 'Dit wordt toch een sluiproute voor werknemers, gezien de steun voor de werkgeversorganisatie VNO/NCW en de Nederlandse Zorg Federatie, de NZF.'

NZF-voorzitter Krol bestrijdt overigens dat de centra de wachtlijsten omzeilen. 'Als het alleen om een snelle behandeling zou gaan en niet om een gespecialiseerde behandeling, is dat een slechte zaak. Ik wens geen twee circuits, een voor werknemers en een voor anderen', aldus Krol.

Meer over